Wednesday, March 9, 2011

Hva kan man bruke en låve til?

Svaret er alt hva fantasien kan forestille seg. Rundt om i landet står mange tomme låver og nedlagte gårdstun, som venter på nytt liv. I dagens ABC Nyheter har de et flott eksempel på hvordan man kan blåse nytt liv i en gammel låve. Les artikkelen her.


Det må riktignok innvendes at dagens landbrukslovgivning setter store hindere i veien for ny, kreativ bruk av bygdenorge. Jeg tenker da spesielt på å kunne omgjøre gamle gårdstun til økotun eller økolandsbyer.

En god start kan være å lese boka Tun, bygninger og økologi, av Rolf Jacobsen. Landbruksforlaget 2001.
En bok med et framtidsrettet perspektiv på hvordan en kan planlegge og bygge på gård og i grend, med økologi, sosialt felleskap og kulturelt mangfold som rettesnorer.
Første del omhandler overordnete forhold som stedskunnskap, historiske perspektiver, kretsløpsfilosofi, og aktuelle modeller for nytt liv på landsbygda. Andre del omhandler økologiske byggemetoder med konkrete anvisninger til bygningsteknikk og materialbruk.
Boka er skrevet med tro på at en kulturell forankring i naturgrunnlaget, i landskapet, i livskraftige gårdsbruk og bygder er et viktig element i det å skape en bærekraftig framtid. - Gaia Arkitekter
 Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...