Sunday, March 20, 2011

Ny økologisk skadedyrbekjempelse for lagring av mat

Mye mat forsvinner under lagring, ikke minst gjelder dette ris, en av verdens viktigste matplanter. Store mengder gift benyttes for å beskytte verdens matlagre. Nå har forskere utviklet en ny, meget effektiv skadedyrbekjempelse, som også kan tas i bruk av småbønder.


A novel way of bringing sustainable, pesticide-free processes to protect stored rice and other crops from insects and fungi can drastically cut losses of stored crops and help increase food security for up to 3 billion daily rice consumers. - ScienceDaily (Mar. 19, 2011)
Les hele artikkelen: Chemical-Free Pest Management Cuts Rice Waste.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...