Wednesday, March 23, 2011

Energiskog og klimaregnskap

Saktevoksende granskog er neppe det ideelle alternativ som energiskog, særlig på kortere og litt lengre sikt. Dette i følge en kronikk av Bjarte Holtsmark på Forskning.no i dag, med tittelen Skog og klima oppsummert. Men at biovirke ikke er den klimavinneren mange hittil har trodd, er jeg ikke umiddelbart enig i. Her vil jeg minne om at salixarter, som selje og poppel, vokser opp til fire ganger raskere enn granskog. Da blir klimaregnskapet naturligvis også et helt annet. Denne kan videre gjødsles med kloakkslam, som grunnet en økende mengde nanopartikler etc. egner seg stadig dårligere til matjord. Energiskogen kan dyrkes på områder med dårlig dyrkningsjord, som sandjord, som kan gjøres mer fruktbar med biokull, som øker mikrolivet i jorda drastisk og holder på fuktighet. Denne typen energiskog ser jeg på som et viktig bidrag i framtidas klimaregnskap.

Videre lesning:

    No comments:

    Post a Comment

    Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...