Thursday, March 10, 2011

Hva skjer hvis USA går i svart?

Dmitry Orlov, en av verdens mest kjente "peak-oil"-talsmenn, redegjør i dette intervjuet for framtidsutsiktene i en oljeavhengig verden.


PRI-Australia har også kjørt en liten serie med Orlovs beste essay, disse er meget anbefalt lesning:

På en BBC-dokumentar nylig ble det opplyst at verdens oljeforbruk er på 31 milliarder fat per år, noe som tilsvarer ca 1000 fat olje per sekund. Skremmende! Urovekkende er det også at i dagens industrialiserte jordbruk har man en innsats på 7-10 kalorier for hver kalori mat produsert. Les mer om dette her.

Vi trenger en totalt ny form for landbruk, basert på polykulturer. Les mer i disse artiklene:

En annen kjent "peak-oil" talsmann er Jeff Rubin, hans hjemmeside finner du her.

Litt trist er det at Orlov mener at også Google vil forsvinne, noe som vel betyr at min nyopprettede blogg går med i dragsuget. Men jeg får håpe den kan gjøre litt nytte for seg, og kanskje også være til glede for noen, i mellomstunder.

Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...