Skip to main content

Three Major Reports

A Viable Food Future

Download here
What kind of food production can:
  • drastically reduce poverty
  • reduce climate change and cool the planet
  • restore biodiversity, soil fertility and water resources
  • improve livelihoods and provide employment for billions of people
  • produce enough, good, and nutritious food for 9 billion people or more?
From the report:
Regulation and transformation of unsustainable large-scale industrialised agriculture, livestock raising and fisheries towards smaller-scale ecological production systems is urgently required if hunger is to be eradicated, an equitable food system established and the environment restored. Small-scale farmers should be recognized for their ability to feed the world, reduce climate change, preserve the natural wealth of agricultural and grazing lands, soil, biodiversity, water and aquatic resources that they use in production. Local food production and small-scale agricultural industries in rural areas have the potential to provide decent jobs, which are of utmost importance especially for rural youth and women, and to revitalise agrarian, pastoral and fisheries-based economies, thereby preventing distress or involuntary migration to cities. It is time to move in the direction of a viable food future.
Download the full report, available in English, Spanish and French.

Crop biodiversity: Use it or Lose it!

Download here
FAO launches 2nd State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture report.
The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) has launched the Second Report on the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, the definitive healthcheck on the biodiversity of crops. Much has changed since FAO published its last report twelve years ago, including an acceleration of climate change, making the conservation and the utilization of genetic resources even more pressing. – FAO
FAO estimates 75 percent of crop diversity was lost between 1900 and 2000. A recent study, highlighted in the State of the World’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, predicts that as much as 22 percent of the wild relatives of important food crops of peanut, potato and beans will disappear by 2055 because of a changing climate. – FAO
There are also reports on a country by country basis.


Download here
New “Living Planet Report 2010”
The global LPI declined by about 30% between 1970 and 2007. The Living Planet Index (LPI) reflects changes in the health of the planet’s ecosystem by tracking population trends of over 2500 vertebrate species. Much as a stock market index tracks the value of a set of shares, the LPI calculates the average annual rate of change for species population from 1970 to 2007, the latest date for which sufficient data are available. – WWF
In 2007, people used the equivalent of 1.5 planets in 2007 to support their activities. The Ecological Footprint measures the biologically productive area that people use for provision of renewable resources, occupies with infrastructure, or require for absorption of CO2 wastes. – WWF
See more facts, explore and learn how to act here.
See the Living Planet Index Interactive graph here.
See the Ecological Footprint Index for all countries here.This article is published at The Permaculture Research Institute of Australia on October 28, 2010.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.