Skip to main content

Feeling Must be the Clue to Wholeness

Published on P2P-Foundation here.
Here is another example of the way feeling must be the clue to wholeness, when we seek to make something alive. I once had an interesting discussion with Sim Can der Ryn. He was arguing that feeling is not enough. In his view it was too vague, too emotional. For instance, he said: “In making a sustainable fishpond which works, you just have to concentrate on the facts about fish life, water, plants, and so on, ecological facts about a healthy pond.“

I told him: “It is true that these ecological facts are a necessary part of our knowledge, our understanding of how to make a pond. And it is true that many of us know too little about what it requires to make the world sustainable, harmonious in its biological and chemical detail, and so on. But suppose, indeed, that we are trying to build a fishpond. The facts about the ecology of the pond – no matter how detailed by themselves – will not tell us how to make that pond good. Even if we have theories and facts about sustainability, edge plants, fish, breeding, water temperature, types of weed, types of insect, and so on – even with all of this we will not succeed in making the pond have life unless we also have a clear inner feeling – a subliminal perception, and awareness, and anticipation – of what life in that pond will be like.” That means we must have a dim awareness within us, of what a pond with life is like, as a whole and in its feeling. 
Image: Rronenow
If we do have that feeling of life clear (for the fishpond), we can then use it to guide us. It will help us move towards a pond which does have life. But if we do not have such a feeling clear in us, no amount of knowledge about ecology and sustainability will get us to a pond that has life in the sense I am discussing.

We shall just be left scrambling mentally, churning about, marshaling our facts, making experiments perhaps – but still not clarified by an inner vision which tells us what to do. Building the pond, stocking it, putting weeds in it, placing bushes around it, we need to be guided by an inner vision of good life in this pond. We must have a feeling, in us, which will reliably tell us when we are going in the right direction, and when we are going in the wrong direction.

It is ultimately this inner feeling, this inner vision of feeling, which is our reliable (and necessary) guide. In short, we must be able to imagine the pond – not as a copy of another pond, or with detailed factual vision about dimension, depth, plants. We must be able to summon up, inside us, an inner sensation of the feeling of a healthy pond, which makes us remember or create the kind of feeling which a good fishpond has: the slow movement of the fish, the edge, the light on the water, the kind of things that may be present at the edge – all this, not in biological or architectural detail – but as a morphological feeling which allows me, in my inner eye, with my eyes closed, to remember, breathe, the kind of soft and subtle feeling of life which such a fishpond requires. It is that vision of feeling which, above all, must guide me. - The Process of Creating Life, by Christopher Alexander, page 375-376

Anti-Feeling

Everyone has common sense. Intelligent people, however, have a tendency to overapply their analytical and logical reasoning abilities derived from their general intelligence incorrectly to such evolutionarily familiar domains and as a result get things wrong. In other words, liberals and other intelligent people lack common sense, because their general intelligence overrides it. They think in situations where they are supposed to feel. In evolutionarily familiar domains such as interpersonal relationships, feeling usually leads to correct solutions whereas thinking does not. - Satoshi Kanazawa

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.