Skip to main content

JMG: We Could be Facing a European War within Weeks

It’s not an unreasonable feeling, all things considered. In Washington DC, Obama’s flunkies are beating the war drums over Ukraine, threatening to send shipments of allegedly “defensive” weapons to join the mercenaries and military advisors we’ve already not-so-covertly got over there. Russian officials have responded to American saber-rattling by stating flatly that a US decision to arm Kiev will be the signal for all-out war. The current Ukrainian regime, installed by a US-sponsored coup and backed by NATO, means to Russia precisely what a hostile Canadian government installed by a Chinese-sponsored coup and backed by the People’s Liberation Army would mean to the United States; if Obama’s trademark cluelessness leads him to ignore that far from minor point and decide that the Russians are bluffing, we could be facing a European war within weeks. - JMG
I'm sorry to say that the Norwegian governments, supported by a unison Norwegian media, are joining the Americans and their clueless president for a hypocritical war against Russia.

The only man in Norway to stand up telling the truth, like JMG, is Pål Steigan at steigan.no.

I'm really ashamed that Norway is joining this march toward war, a war which only purpose is to split Ukraine and Russia into small pieces, easily to be swallowed by greedy corporations and capitalists.

Kilde: I - II

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!