Thursday, April 2, 2015

Krigen mellom Nulandistan og Fucknato Federation

Ps! Grunnen til at Carl Bildt har engasjert seg så sterkt i Ukraina-konflikten, er trolig fordi han anser Ukraina som en del av Sverige - gult og blått - som IKEA.

Les artikkelen som viser hva den norske regjering med Erna Solberg i spissen er med på:

Pepe Escobar in eastern Ukraine: Howling in Donetsk (eller her)

Dette er altså hva norske skattepenger nyttes til. Tortur og utslettelse av de russiske "undermenneskene" i Øst-Ukraina.

I denne sammenheng høver det seg naturligvis svært godt å boikotte Russlands innsats mot nasismen under II-verdenskrig.
Men markeringen på Den røde plass kommer trolig snarere til å bli en ny påminnelse om den dype splittelsen som nå er i Europa, etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krim-halvøyen i fjor og den senere innblandingen i konflikten øst i Ukraina. - NRK
Kan det bli tydeligere at NRK er et propagandamaskineri for Washington?

I Ukraina-konflikten får man intet utbytte av å følge NRK. Følg heller Steigan.no.

Dette er per i dag den eneste norske avisa som gir pålitelig informasjon om krigen.

Se også gjestebloggene.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...