Skip to main content

Signer - Nei til salg av Norge!

Våre fellesverdier legges i disse dager ut for salg. Signer oppropet om Nei til salg av Norge!

NEI TIL SALG AV NORGE!

Signer:

www.neitilsalgavnorge.no

Garret Hardins essay "The Tragedy of the Commons" har blitt allmenninghetens tragedie. Stats/markeds-duopolet river alt av fellesverdier ut av hendene våre. Hva Hardin i virkeligheten beskrev var de uregulerte tilgjengelighetsregimer. Allmenningene har tvert imot vært en suksess gjennom hele menneskets historie.

Når man leser Ole-Jacob Christensens essay "Suverenitetskampen 1814 tapt i 2014?" kan man bli både matt og motløs. Allikevel, yt din skjerv ved å undertegne på oppropet. La ikke regjeringa få utføre denne forbrytelsen uimotsagt!

Umiddelbart står salget av Statsskogs eiendommer for døra. Les forøvrig George Monbiots essay om privatiseringen av Storbritannias statsskoger; "Forest Chumps".

I stedet for å privatisere statsskogene og våre naturverdier, bør disse i sterkere grad underlegges allmenningheten. I virkeligheten skulle staten og markedet vært våre tjenere, ikke herskere og tyranner.
The emancipatory forces of the world urgently need to move away from the simple market/state duopoly and the false binary choices between ‘more market’ or ‘more state’. As an alternative, we propose that we move to a commons-centric society in which a post-capitalist market and state are at the service of the citizens as commoners. While there are already substantial, if not thriving, social movements in favor of the commons, the sharing society and peer-to-peer dynamics, this is the first coherent effort to craft a transition program in which this transformation is described in political and policy terms. - Michel Bauwens

The problem is not just too much market and not enough state. The problem is also that the state has become an enabler of the market, the market has become embedded in the state and, we might even say that today the state itself is not what could be called a ‘public institution’. - Ciudad Furor
LÆR MER OM ET ALLMENNINGSSENTRERT SAMFUNN:


Arvesølvet selges ut til private interesser og vi underkaster oss TTIP. Våre fellesverdier og sjølråderetten er ingenting verdt for våre herskere.

Dette innlegget ble gjenstand for en viss ideologisk debatt på Verdidebatt her.

At staten i denne omgang har trukket nedsalget i Statsskog og andre nasjonale verdier, betyr på ingen måte at uhyret er dødt. Det har kun trukket seg tilbake for å slikke sine sår, og vil igjen angripe når det er rede og finner et nytt bytte.

Signer derfor oppropet uansett!

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…