Tuesday, January 27, 2015

Signer - Nei til salg av Norge!

Våre fellesverdier legges i disse dager ut for salg. Signer oppropet om Nei til salg av Norge!

NEI TIL SALG AV NORGE!

Signer:

www.neitilsalgavnorge.no

Garret Hardins essay "The Tragedy of the Commons" har blitt allmenninghetens tragedie. Stats/markeds-duopolet river alt av fellesverdier ut av hendene våre. Hva Hardin i virkeligheten beskrev var de uregulerte tilgjengelighetsregimer. Allmenningene har tvert imot vært en suksess gjennom hele menneskets historie.

Når man leser Ole-Jacob Christensens essay "Suverenitetskampen 1814 tapt i 2014?" kan man bli både matt og motløs. Allikevel, yt din skjerv ved å undertegne på oppropet. La ikke regjeringa få utføre denne forbrytelsen uimotsagt!

Umiddelbart står salget av Statsskogs eiendommer for døra. Les forøvrig George Monbiots essay om privatiseringen av Storbritannias statsskoger; "Forest Chumps".

I stedet for å privatisere statsskogene og våre naturverdier, bør disse i sterkere grad underlegges allmenningheten. I virkeligheten skulle staten og markedet vært våre tjenere, ikke herskere og tyranner.
The emancipatory forces of the world urgently need to move away from the simple market/state duopoly and the false binary choices between ‘more market’ or ‘more state’. As an alternative, we propose that we move to a commons-centric society in which a post-capitalist market and state are at the service of the citizens as commoners. While there are already substantial, if not thriving, social movements in favor of the commons, the sharing society and peer-to-peer dynamics, this is the first coherent effort to craft a transition program in which this transformation is described in political and policy terms. - Michel Bauwens

The problem is not just too much market and not enough state. The problem is also that the state has become an enabler of the market, the market has become embedded in the state and, we might even say that today the state itself is not what could be called a ‘public institution’. - Ciudad Furor
LÆR MER OM ET ALLMENNINGSSENTRERT SAMFUNN:


Arvesølvet selges ut til private interesser og vi underkaster oss TTIP. Våre fellesverdier og sjølråderetten er ingenting verdt for våre herskere.

Dette innlegget ble gjenstand for en viss ideologisk debatt på Verdidebatt her.

At staten i denne omgang har trukket nedsalget i Statsskog og andre nasjonale verdier, betyr på ingen måte at uhyret er dødt. Det har kun trukket seg tilbake for å slikke sine sår, og vil igjen angripe når det er rede og finner et nytt bytte.

Signer derfor oppropet uansett!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...