Skip to main content

Signer - Nei til salg av Norge!

Våre fellesverdier legges i disse dager ut for salg. Signer oppropet om Nei til salg av Norge!

NEI TIL SALG AV NORGE!

Signer:

www.neitilsalgavnorge.no

Garret Hardins essay "The Tragedy of the Commons" har blitt allmenninghetens tragedie. Stats/markeds-duopolet river alt av fellesverdier ut av hendene våre. Hva Hardin i virkeligheten beskrev var de uregulerte tilgjengelighetsregimer. Allmenningene har tvert imot vært en suksess gjennom hele menneskets historie.

Når man leser Ole-Jacob Christensens essay "Suverenitetskampen 1814 tapt i 2014?" kan man bli både matt og motløs. Allikevel, yt din skjerv ved å undertegne på oppropet. La ikke regjeringa få utføre denne forbrytelsen uimotsagt!

Umiddelbart står salget av Statsskogs eiendommer for døra. Les forøvrig George Monbiots essay om privatiseringen av Storbritannias statsskoger; "Forest Chumps".

I stedet for å privatisere statsskogene og våre naturverdier, bør disse i sterkere grad underlegges allmenningheten. I virkeligheten skulle staten og markedet vært våre tjenere, ikke herskere og tyranner.
The emancipatory forces of the world urgently need to move away from the simple market/state duopoly and the false binary choices between ‘more market’ or ‘more state’. As an alternative, we propose that we move to a commons-centric society in which a post-capitalist market and state are at the service of the citizens as commoners. While there are already substantial, if not thriving, social movements in favor of the commons, the sharing society and peer-to-peer dynamics, this is the first coherent effort to craft a transition program in which this transformation is described in political and policy terms. - Michel Bauwens

The problem is not just too much market and not enough state. The problem is also that the state has become an enabler of the market, the market has become embedded in the state and, we might even say that today the state itself is not what could be called a ‘public institution’. - Ciudad Furor
LÆR MER OM ET ALLMENNINGSSENTRERT SAMFUNN:


Arvesølvet selges ut til private interesser og vi underkaster oss TTIP. Våre fellesverdier og sjølråderetten er ingenting verdt for våre herskere.

Dette innlegget ble gjenstand for en viss ideologisk debatt på Verdidebatt her.

At staten i denne omgang har trukket nedsalget i Statsskog og andre nasjonale verdier, betyr på ingen måte at uhyret er dødt. Det har kun trukket seg tilbake for å slikke sine sår, og vil igjen angripe når det er rede og finner et nytt bytte.

Signer derfor oppropet uansett!

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.