Skip to main content

Bli med på en "kjør sakte"-aksjon

Som det framgår av kommentartråden nedenfor, støtter jeg nå både opp om Terje Bongard og "the Wildernists":

Eivind Berge said...
Det er utvilsomt i bunn og grunn overbelastning av økosystemtjenester som gjør at vi kollapser. Men jeg begynner å bli ganske overbevist om at "peak finance" kommer først. En sivilisasjonskollaps har vel aldri artet seg slik som mange tror før de setter seg inn i finansperspektivet, at handelsvarer blir dyrere og dyrere helt til ressursene er oppbrukt. Tvert imot faller prisene helt til man stenger ned produksjonen fordi den ikke er lønnsom. Akkurat det som er i ferd med å skje med olje og andre råvarer. Uten lønnsomhet har vi ingen mulighet til å koordinere den kompleksiteten som skal til for å ha en industriell sivilisasjon, så det er finans som er det svakeste leddet.
Øyvind Holmstad said...
Jeg har støttet Bongard i fem år nå og kommer til å fortsette med dette, fordi han er en storartet fyr og fordi det han sier virker overbevisende. Men etter at jeg ble kjent med Tverberg forstår jeg at toget har gått fra ham. Hadde folk tatt imot ham med åpne armer for 20 år sida ville det kunnet gått. Men profeter som forteller sannheten har aldri blitt særlig godt mottatt.

Derfor har jeg også bestemt meg for å samarbeide med "wildernistene", og arbeide for å ta ned systemet så raskt råd er. Vil ikke folk ha Bongard og demokratimodellen hans er det beste å punktere ballongen, slik at mest mulig av økosystemtjenestene kan bevares for eventuelle overlevende.

Jeg er også takknemlig for det arbeidet du gjør med å forstå kollapsets natur. Hva man forstår er det lettere å akseptere, og man kan håpe på å møte det hele med en viss verdighet og sinnsro.
Som "wildernist" har jeg begynt å spekulere litt på hva man selv kan bidra med for å avslutte vår teknologiske sivilisasjon. Etablissementet gjør sitt beste for å ende det hele med en kjernefysisk krig, men jeg håper å kunne benytte fredeligere midler.

En ting jeg kom på er en "kjør sakte"-aksjon. Et viktig moment for kapitalismen er å øke effektiviteten, derfor stadig raskere veger. Ved å kjøre sakte vil man både senke effektiviteten i systemet, samtidig som man ved lavere fart reduserer oljeetterspørselen. Begge deler undergraver det rådende systemet.

For å virke mest mulig effektivt bør man legge seg foran en trailer, som ikke kan kjøre forbi så lett på rette strekninger, samt at dette vil gjøre det vanskeligere for køa bak traileren å komme forbi. På rette strekninger øker man farten til 90 km/t, slik at trailerne, som har sperre på 90 km/t, ikke har mulighet til forbikjøring. Når så veien blir mer uoversiktlig igjen, senk farten til 50 km/t eller mindre.

Jeg kommer tilbake med andre tiltak som du kan praktisere i hverdagen, for å hjelpe til med å avslutte vår teknologiske sivilisasjon.

I mellomtida, signer "wildism"-prinsippene!

Wildism: A Statement of Principles

Comments

Popular posts from this blog

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

En slags trist global ideologi

Jens Erneholt er trött på den totala dominansen av modernismen. Den raka, avskalade och sterila designen gör honom både trött och irriterad. Han menar att den design, som förfinats fram till 1920-talet, försvunnit helt till förmån för ”arkitektur som prioriterar funktion före estetik”.

- Han har tröttnat på den "trista" modernismen

– Folk börjar tröttna på det, säger Jens Erneholt och fortsätter:
– Det finns undersökningar som pekar på att 80 procent av befolkningen föredrar annan design än modernism. Det finns även forskning som pekar på att den lådformade design vi ser idag triggar samma del av hjärnan som triggar rädsla. Det som byggs idag är så homogent och väldigt odemokratiskt.

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort f…

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…