Skip to main content

Bli med på en "kjør sakte"-aksjon

Som det framgår av kommentartråden nedenfor, støtter jeg nå både opp om Terje Bongard og "the Wildernists":

Eivind Berge said...
Det er utvilsomt i bunn og grunn overbelastning av økosystemtjenester som gjør at vi kollapser. Men jeg begynner å bli ganske overbevist om at "peak finance" kommer først. En sivilisasjonskollaps har vel aldri artet seg slik som mange tror før de setter seg inn i finansperspektivet, at handelsvarer blir dyrere og dyrere helt til ressursene er oppbrukt. Tvert imot faller prisene helt til man stenger ned produksjonen fordi den ikke er lønnsom. Akkurat det som er i ferd med å skje med olje og andre råvarer. Uten lønnsomhet har vi ingen mulighet til å koordinere den kompleksiteten som skal til for å ha en industriell sivilisasjon, så det er finans som er det svakeste leddet.
Øyvind Holmstad said...
Jeg har støttet Bongard i fem år nå og kommer til å fortsette med dette, fordi han er en storartet fyr og fordi det han sier virker overbevisende. Men etter at jeg ble kjent med Tverberg forstår jeg at toget har gått fra ham. Hadde folk tatt imot ham med åpne armer for 20 år sida ville det kunnet gått. Men profeter som forteller sannheten har aldri blitt særlig godt mottatt.

Derfor har jeg også bestemt meg for å samarbeide med "wildernistene", og arbeide for å ta ned systemet så raskt råd er. Vil ikke folk ha Bongard og demokratimodellen hans er det beste å punktere ballongen, slik at mest mulig av økosystemtjenestene kan bevares for eventuelle overlevende.

Jeg er også takknemlig for det arbeidet du gjør med å forstå kollapsets natur. Hva man forstår er det lettere å akseptere, og man kan håpe på å møte det hele med en viss verdighet og sinnsro.
Som "wildernist" har jeg begynt å spekulere litt på hva man selv kan bidra med for å avslutte vår teknologiske sivilisasjon. Etablissementet gjør sitt beste for å ende det hele med en kjernefysisk krig, men jeg håper å kunne benytte fredeligere midler.

En ting jeg kom på er en "kjør sakte"-aksjon. Et viktig moment for kapitalismen er å øke effektiviteten, derfor stadig raskere veger. Ved å kjøre sakte vil man både senke effektiviteten i systemet, samtidig som man ved lavere fart reduserer oljeetterspørselen. Begge deler undergraver det rådende systemet.

For å virke mest mulig effektivt bør man legge seg foran en trailer, som ikke kan kjøre forbi så lett på rette strekninger, samt at dette vil gjøre det vanskeligere for køa bak traileren å komme forbi. På rette strekninger øker man farten til 90 km/t, slik at trailerne, som har sperre på 90 km/t, ikke har mulighet til forbikjøring. Når så veien blir mer uoversiktlig igjen, senk farten til 50 km/t eller mindre.

Jeg kommer tilbake med andre tiltak som du kan praktisere i hverdagen, for å hjelpe til med å avslutte vår teknologiske sivilisasjon.

I mellomtida, signer "wildism"-prinsippene!

Wildism: A Statement of Principles

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?