Saturday, April 4, 2015

Enestående Islandsk torvhus

Jeg er i en prosess hvor jeg forsøker å få med meg resten av familien på at vi bør rive skranglehytta vår på Totenåsen, for å bygge et lite, vedlikeholdsfritt torvhus. Bildet av dette ubegripelig vakre islandske torvhuset kan forhåpentligvis overbevise om at dette er det eneste rette å gjøre. Hvis vi faller tilbake til et jordbrukssamfunn, kan den være god å ha for gjetere på Totenåsen sommerstid. Faller vi helt tilbake til et jeger/samler-nivå, slik Gail Tverberg mener vi kan, vil den være uvurderlig under jakt på hare og elg, eller mens man høster av ørreten i bekken under gyteperioden. Og i mellomtiden, mens vi venter på kollapset, vil det være et sjarmerende lite krypinn.

Foto: Diego Delso

Relatert: 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...