Monday, September 19, 2011

Norge, en ensom sosialdemokratisk svale

Norge er i dag den siste sosialdemokratiske svale (i alle fall som er i godt hold), foret av store kapitalinnput fra olje, gass, fisk og bergverksdrift. Som sådan er vi som en magnet på våre omgivelser, Sverige, Polen, de baltiske land etc., og vår befolkning er forventet å passere 6 mill. innen år 2030 (selv i dag har vi kun en selvforsyningsgrad på ca 35 prosent).

Norge i dag er en illusjon, den siste sosialdemokratiske illusjon. Alternativet er ikke kapitalismen, men INTEGRATIV ECOSOSIAL DESIGN! (Dette begrepet skal jeg komme tilbake til seinere.)

Les artikkelen av dr. Immanuel Wallerstein: The social-democratic illusion.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...