Skip to main content

Våre døtre blir feite av innemiljøet

Miljøgift øker risikoen for fedme
  • Døtrene til de kvinner som hadde de høyeste konsentrasjonene av PFOA i blodet under svangerskapet, hadde tre ganger så stor risiko for å være overvektige i en alder av omtrent 20 år, som døtrene av kvinnene med de laveste PFOA nivåene.
  • I beregningene har det blitt tatt hensyn til mange variabler, som mors vekt og ulike livsstilsfaktorer.
  • Det ble også funnet sammenheng mellom PFOA-eksponering før fødsel og forhøyede nivåer av insulin og leptin - to biologiske mål som har sammenheng med overvekt.
Nivåene av insulin og leptin var økt også hos sønnene av kvinner med høy PFOA, men sammenhengen var svakere enn hos jentene. Det var ikke økt sannsynlighet for utvikling av overvekt hos sønnene.
Innemiljøet

- Miljøgiften det er snakk om, PFOA, tilhører en gruppe miljøforurensinger som kalles per- og polyfluorerte stoffer (PFC). Dette er forbindelser som brukes eller er blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som for eksempel i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum, opplyser forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet. Det er like mye av dette i Norge som i Danmark, understreker hun.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.