Wednesday, February 15, 2012

Våre døtre blir feite av innemiljøet

Miljøgift øker risikoen for fedme
  • Døtrene til de kvinner som hadde de høyeste konsentrasjonene av PFOA i blodet under svangerskapet, hadde tre ganger så stor risiko for å være overvektige i en alder av omtrent 20 år, som døtrene av kvinnene med de laveste PFOA nivåene.
  • I beregningene har det blitt tatt hensyn til mange variabler, som mors vekt og ulike livsstilsfaktorer.
  • Det ble også funnet sammenheng mellom PFOA-eksponering før fødsel og forhøyede nivåer av insulin og leptin - to biologiske mål som har sammenheng med overvekt.
Nivåene av insulin og leptin var økt også hos sønnene av kvinner med høy PFOA, men sammenhengen var svakere enn hos jentene. Det var ikke økt sannsynlighet for utvikling av overvekt hos sønnene.
Innemiljøet

- Miljøgiften det er snakk om, PFOA, tilhører en gruppe miljøforurensinger som kalles per- og polyfluorerte stoffer (PFC). Dette er forbindelser som brukes eller er blitt brukt i en rekke forbruksprodukter og industrielle prosesser som for eksempel i impregnering, tekstiler, tepper og brannslukings skum, opplyser forsker Line Småstuen Haug ved Folkehelseinstituttet. Det er like mye av dette i Norge som i Danmark, understreker hun.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...