Skip to main content

It's Time to Move from Democracy to Pluriarchy

In a hierarchy, all communications between members or between local nodes must pass through a limited number of central nodes. The only communications which are allowed to pass from one member or local node to another are those which meet the standards for distribution of those who control the central nodes. Only a few nodes within a hierarchy have the power to transmit; hence the use of the phrase “one-to-many” to describe its topology. The version of local news that appears in the local newspaper under the byline of a local journalist may be far superior in relevant detail and analysis, but it is the wire service version—even if far inferior in quality—which appears in local newspapers all around the world. It is only the communications approved by the Party Secretariat that are heard by all local cells of a party. [de Ugarte, The Power of Networks]

In a distributed network, on the other hand, every node has the power to transmit, and any two nodes can communicate directly with each other without passing through a central node or obtaining the approval of whoever controls that node. A network is “plurarchical,” in de Ugarte’s terminology, rather than democratic. Instead of the individual members simply selecting who controls the central nodes, “[s]omeone makes a proposal and everyone who wishes to join in can do so. The range of the action in question will depend on the degree to which the proposal is accepted. This system is called a pluriarchy….” Democracy is a “scarcity system” in which decision-making power is rivalrous: “the collective must face an either/or choice, between one filter and another, between one representative and another.” In a distributed network, on the other hand, decision-making power is non-rivalrous. Each individual’s decision affects only herself, and does not impede the ability of others to do likewise. “Even if the majority not only disagreed with a proposal, but also acted against it, it wouldn’t be able to prevent the proposal from being carried out.” “[I]n the blogosphere,” de Ugarte writes elsewhere,

a space where the social cost of an extra post is zero, any blogger’s publishing his or her information does not decrease anyone else’s publication possibilities. The marginal cost is zero. The need to collectively decide what is published and what is not simply disappears. As opposed to scarcity logic, which generates the need for democratic decision, abundant logic opens the door to pluriarchy.
In such a universe, every collective or hierarchical decision on what to publish or not can only be conceived as an artificial generation of scarcity, a decrease in diversity, and an impoverishment for all. [de Ugarte, Phyles (pdf)] Kevin Carson

Comments

Popular posts from this blog

Plast, et miljøproblem

Naturmaterialer har nedbrytere som produserer motsvarende enzymer, for slik å tilbakeføre organisk materiale til jorden, til nytte for nye generasjoner planter og dyr. Syntetiske materialer mangler disse hjelperne, derfor kiler de seg fast overalt i økosystemet, og truer til slutt med å blokkere selve livshjulet.


Prøver fra Nordsjøen viser at mengden av små plastpartikler på rundt 20 mikrometer, er tredoblet siden 1970-tallet. Forsøk med planktonspisende dyr viste at de åt disse partiklene, som om de var plankton. Tanken på at plastplankton har blitt en del av ”økosystemet”, er urovekkende. Innbakt i komplekset er behovet for hjelpestoffer i nesten alle plastprodukter, til brannbegrensning, bløtgjøring, UV-stabilisering med mer, mest kjent er ftalater og bromerte flammehemmere. Andre miljøgifter absorberes av plaststoffet, og kan kanskje frigjøres i fordøyelsen til dyrene som spiser dem. Overflata til såkalte ”nurdles”, som kan minne om fiskeegg, inneholder opp til 1000000 ganger me…

Berre du kan byggje med kjærleik

Då Gud skapte mennesket i sitt bilete var det nett fordi han gav oss evna til å skapa, det er dette det tyder å vera skapte i Guds bilete. Eg tenkjer ikkje her fyrst og fremst på ein religiøs Gud, eg tenkjer mest på den Gud som Christopher Alexander har openberra for oss, og som du kan lesa om i denne kommentaren hos P2P-Foundation.


Å skapa er å blottleggje Guds vesen, som ein stjerneport kor igjennom Guds auge stirer mot oss, ein direkteveg til Gud. Dette skjer gjennom å intensivere sentra, kva Christopher Alexander kallar for heilskapsutvidande transformasjonar, den ypparste forma for bøn. I middelalderen var dei gode på dette, kva ein kanskje kan kalle for "lovbygging", "lovmaling", "lovveving" og sjølvsagt òg lovsong. Men Gud vara meg vel, ikkje den lovsongen ein finn hjå dagens gladkristne, som er like falsk som dei moderne gudshusa deira. Det var i middelalderen vi fann ekte Gudstru, materialisert i kvar einaste stein dei kjærleg forma. I sanning de…

Den store påskeflukten

Republiserer denne artikkelen i anledning at vi nærmer oss påske. Butikkene er allerede fulle av påsketilbud, og PermaLiv er også tidlig ute i påskegult. Enhver som har skaffet seg hytte i fjellheimen istedenfor å investere pengene i allmenningene, som f.eks. det utmerkede Livoll leirsted, burde gå i seg selv. Den suburbane fjellhytta med tilhørende SUV er et like alvorlig naturovergrep som å drepe svarte neshorn. Det finnes ingen som helst forskjell på de som kjører SUV på E6 oppover Gudbrandsdalen til hyttepalassene sine i fjellet, og de som reiser til Afrika for å krypskyte svarte neshorn i påsken.
Når energien brukes til å holde eller helst øke dagens produksjonstempo er det ikke noe som heter miljøvennlig energi. Danmarks 13000 vindmøllevinger av glassfiber som må byttes er et miljøproblem. Uansett energiform er bevegelse av ett tonn bilmetall ikke bærekraftig. Nesten alt av transport og produksjon er oljedrevet, og det finnes ikke noe bærekraftig alternativ. Forbruket må ned, ent…