Skip to main content

Nytt håp for tinnitusofre

Tinnitus, en vanlig årsak til selvmord, kan ifølge dagens utgave av Science Daily trolig kureres ved å reprogrammere understimulerte neuronbaner i hjernen.
According to coauthor Shaowen Bao, adjunct assistant professor in the Helen Wills Neuroscience Institute at UC Berkeley, tinnitus -- pronounced TIN-it-tus or tin-NIGHT-us -- is most commonly caused by hearing loss. Sustained loud noises, as from machinery or music, as well as some drugs can damage the hair cells in the inner ear that detect sounds. Because each hair cell is tuned to a different frequency, damaged or lost cells leave a gap in hearing, typically a specific frequency and anything higher in pitch.

Experiments in the past few years have shown that the ringing doesn't originate in the inner ear, though, but rather in regions of the brain -- including the auditory cortex -- that receives input from the ear.

Bao's experiments in rats with induced hearing loss explain why the neurons in the auditory cortex generate these phantom perceptions. They showed that neurons that have lost sensory input from the ear become more excitable and fire spontaneously, primarily because these nerves have "homeostatic" mechanisms to keep their overall firing rate constant no matter what.

"With the loss of hearing, you have phantom sounds," said Bao, who himself has tinnitus. In this respect, tinnitus resembles phantom limb pain experienced by many amputees,

One treatment strategy, then, is to retrain patients so that these brain cells get new input, which should reduce spontaneous firing. This can be done by enhancing the response to frequencies near the lost frequencies. Experiments over the past 30 years, including important research by Merzenich, have shown that the brain is plastic enough to reorganize in this way when it loses sensory input. When a finger is amputated, for example, the region of the brain receiving input from that finger may start handling input from neighboring fingers.
Les artikkelen: Tinnitus Discovery Could Lead to New Ways to Stop the Ringing: Retraining the Brain Could Reanimate Areas That Have Lost Input from the Ear

Nå også på Forskning.no: Håp om tinnitus-kur

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!