Tuesday, April 17, 2012

Snøhetta slår til igjen

Dette kalles et "naturhotell", men er et anti-naturhotell, da det bryter med lovene for strukturell orden. Legg merke til dyra som liksom i religiøs opphøydhet beundrer dette modernistiske ikonet. Patetisk! Foto: Snøhetta

Her råder uorden og tilfeldig kaos. Vindushullene, uten innramming, symboliserer maskinalderens presisjon. I naturen finner vi selvsagt ikke denne typen unaturlig presisjon, noe som bidrar til at dette visjonære makkverket fremstår som et fremmedelement. Legg merke til vindmølla de har klattet på i bakgrunnen, for å symbolisere bærekraft. Denne bryter også med helheten vi finner i naturen, hele prosjektet er strukturødeleggende. Foto: Snøhetta

Denne illustrasjonen er hentet fra et glimrende essay av Nikos A. Salingaros hos PRI-Australia: Why Monotonous Repetition is Unsatisfying. Ytterligere bevis for falskheten i dette påståtte naturprosjektet kan man finne i Christopher Alexanders Harmony-Seeking Computations: a Science of Non-Classical Dynamics based on the Progressive Evolution of the Larger Whole 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...