Saturday, May 12, 2012

Vår blå dronning er full av siloksaner

Mjøsa sett fra Eiktunet. Full oppløsning her.
Giftmord på adelige er vanlig kost opp gjennom historien. Men hvem kan være tjent med at vi forgifter vår blå dronning, Mjøsa, med siloksaner? For ikke lenge siden var det bromerte flammehemmere som var i skuddet. Elendigheten vil ingen ende ta. Vi ofrer vår blå dronning på skjønnhetens alter, da kosmetikk og maling er fullt av dette drittet. Les hele artikkelen i Forskning.no:

Giftstoff fra hudkrem i fisk fra Mjøsa

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...