Skip to main content

Steigan lanserer imponerende mediakanalMine kommentarer for anledningen

Enig med Ink, kommentarfelt er viktig. Jeg leser nesten ikke nettsteder uten kommentarfelt, da foretrekker jeg magasiner. Kommentarfeltene er en del av sjarmen med nettet. Og fb bør holdes utenfor.

Ante ikke at den nye plattformen ville bli så omfattende. Dette ser nesten for bra ut til å være sant.

Imens maler kverna i hovedstrømsmedia om løsninger innenfor rådende økonomiske og politiske systemer. Bongard oppgir at han er oppgitt, frustrert og tom for ideer. Han orker vel ikke å skrive noe mer, men tror han liker å samtale sammen med hyggelige folk, som Steigan og andre. Her bør Bongard inviteres særskilt til å delta i samtaler, både innenfor nett-TV og podcast.

Personlig mener jeg at Bongards RID-modell bør opphøyes til endemål for prosjektet, da kapitalistene hele tiden liker å komme trekkende med det retoriske spørsmålet: “Hva er alternativet?”

Alternativet til kapitalisme er vitenskapelig fundamentert og meget klart formulert: http://debatt1.no/alternativet-til-kapitalismen/

Situasjonen er meget alvorlig. Personlig har jeg kommet til den overbevisning at grunnen til at vi ikke finner annet intelligent liv der ute, er fordi alle sivilisasjoner har utviklet kapitalisme og sluknet. Slik blir de meget vanskelige å oppdage, da de kun eksisterer i noen få tusen år, før de utsletter seg selv. Vi er på god veg til å følge resten av universets sivilisasjoner, men vi har kunnskapen til å redde oss selv, og kanskje kan dette initiativet hjelpe oss til å bli den første stabile sivilisasjon?

All ære til Steigan!

Kommentar II

Tar med konklusjonen i mitt innlegg hos Debatt1:
Det finnes ingen som helst grunn til å holde seg med et kapitalistisk system en dag lenger!

Kapitalismen er en fornedrelse for oss alle, som enkeltindivider og som sivilisasjon!

La oss kverke kapitalismen før den kverker oss!
Hva som er viktig er imidlertid at det nye nettstedet ikke blir en friarena for alle slags synsere, i alle fall når det gjelder endemålet, alternativet til kapitalisme. Som Bongard påpeker i sin bok “Det biologiske mennesket” og andre steder, er det noen forutsetninger som må være til stede for et nytt økonomisk demokrati, og disse må ta sitt utgangspunkt i menneskenaturen. “Det nye mennesket”, som Mao, Steigan og andre i sin tid så for seg stige fram av kommunismen, er det reineste vrøvl. Heldigvis har Steigan tatt et oppgjør med “det nye mennesket”, på samme vis som han har tatt et oppgjør med statssosialismen.

Mitt syn er at Mot Dag AS bør få Bongard til å skrive et kommuniké, hvor han redegjør for hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for et nytt økonomisk demokrati i samsvar med humanetologien, og at man lar disse være styrende for retningen på arbeidet. Ellers kan dette fort bli som å bære staur.

Det bør også være et mål å få gjennomført MEDOSS så raskt råd er: https://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

MEDOSS er i korthet et prøvekjøringsprogram for InnGruppe-Demokratiet (IGD). Man kan ikke lansere et nytt økonomisk demokrati uten først å ha prøvekjørt det skikkelig, på samme vis som når man lanserer en ny flytype. IGD må innføres på likt, slik at det blir likt for alle samtidig. En gradvis overgang er ikke mulig, selv om eksperimenter som Dyssekilde økolandsby etc. selvsagt er nyttige. Det er imidlertid slik at vi må ha på plass en omfattende prøvekjøring og tester av RID-modellen før den implementeres. Bongard har regnet ut at en gjennomføring av MEDOSS vil koste i overkant av 50 millioner kroner.

Nå gleder jeg meg imidlertid til å bli kvitt den fornedrelsen kapitalismen er i mitt liv, for mine nærmeste, for vår nasjon og vår sivilisasjon. Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv, blir vi mange nok kan vi se en ny dag skride fram:-)

Kommentar III

Må si at jeg angrer meg skikkelig for at jeg ikke kjøpte 10 aksjer i Mot Dag AS når jeg ser dette her, kjøpte kun tre. Tenkte nok for mye på mitt eget firma under tegningsperioden, og man klarer jo liksom ikke å se for seg Steigans enorme visjonære kraft og arbeidskapasitet. Håper det blir flere tegningsrunder!

Kommentar IV

For the writer is still a maker, a creator, not merely a recorder of fact, but above all an interpreter of possibilities. His intuitions of the future may still give body to a better world and help start our civilization on a fresh cycle of adventure and effort. The writer of our time must find within himself the wholeness that is now lacking in his society. He must be capable of interpreting life in all its dimensions, particularly in the dimensions the last century has neglected; restoring reason to the irrational, purpose to the defeatists and drifters, value to the nihilists, hope to those sinking in despair.” - Lewis Mumford, In the Name of Sanity 
- Exploring Abundance as future: Questions inspired by the experience of an egalitarian community, Acorn
Artikkelen tar for seg noen av de mange gledene vi vil kunne nyte i et fellesskapssamfunn, hvor vi ikke kun er konsumenter, konkurrenter og individualister. Nå kommer sikkert AF snart med en reality-check, men jeg er full av drømmer nå.

“Using the stages from Dragon Dreaming method, one can consider the Utopian writings such as these by Las Indias as a stage of dreaming and the real life experiences as the stages of implementation.”

Hvor IGD er den store og endelige implementasjonen. Hvor den store drømmen om fellesskapssamfunnet blir virkelighet en gang for alle. For våre etterkommere, vår sivilisasjon og framtidige sivilisasjoner i vårt univers.

Kommentar V

Fra artikkelen ovenfor:
The definition of abundance could be also expanded to the availability of interesting work. One of the interviewees observed the scarcity of enjoyable jobs, not everyone gets to do the cool tasks such as those requiring creativity. Certainly, one could argue that if one wants to pursue some fulfilling activity, one is free to do so. However, usefulness and recognition constitutes part of work satisfaction. In Acorn, there are still some jobs that are necessary but much less attractive. For example, bringing garbage to the landfill is such a job. A person doing it found a way to make it more bearable by being accompanied by another communard. However, still this job is not the first choice. The sense of responsibility for less interesting jobs is different among members. Everyone has a different definition of what an interesting and meaningful activity is. Each activity is accompanied by an individual narrative and interpretation. For example, one of the members considered cleaning as his spiritual practice. Once more, abundance appears as something subjective.
Det er dette som er så fint med IGD eller RID-modellen, hvor produksjonen organiseres rundt selvorganiserende celler eller lommer (lommedemokratiet) av inngrupper. De som gjør det “meningsløse” arbeidet eller “drittjobbene” får samme stemme som forskere og akademikere, kunstnere og håndverkere. I tillegg kan vi som fellesskap vise at vi verdsetter deres arbeid ved å gi dem en ekstra bonus. Slik blir de ikke samfunnets bunnfall, men lik fruktkjøttet i eksklusive juicer.

På dette viset kan vi virkelig føle at vi er et generøst samfunn. Generøsitet gjør noe med mennesker. Ikke kun på individ-nivå, men på samfunnsnivå. Nå er vi imidlertid på full fart mot et iskaldt, fordømt utgruppesamfunn, hvor vi kun tenker på oss selv og våre aller nærmeste: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!