Skip to main content

Steigan lanserer imponerende mediakanalMine kommentarer for anledningen

Enig med Ink, kommentarfelt er viktig. Jeg leser nesten ikke nettsteder uten kommentarfelt, da foretrekker jeg magasiner. Kommentarfeltene er en del av sjarmen med nettet. Og fb bør holdes utenfor.

Ante ikke at den nye plattformen ville bli så omfattende. Dette ser nesten for bra ut til å være sant.

Imens maler kverna i hovedstrømsmedia om løsninger innenfor rådende økonomiske og politiske systemer. Bongard oppgir at han er oppgitt, frustrert og tom for ideer. Han orker vel ikke å skrive noe mer, men tror han liker å samtale sammen med hyggelige folk, som Steigan og andre. Her bør Bongard inviteres særskilt til å delta i samtaler, både innenfor nett-TV og podcast.

Personlig mener jeg at Bongards RID-modell bør opphøyes til endemål for prosjektet, da kapitalistene hele tiden liker å komme trekkende med det retoriske spørsmålet: “Hva er alternativet?”

Alternativet til kapitalisme er vitenskapelig fundamentert og meget klart formulert: http://debatt1.no/alternativet-til-kapitalismen/

Situasjonen er meget alvorlig. Personlig har jeg kommet til den overbevisning at grunnen til at vi ikke finner annet intelligent liv der ute, er fordi alle sivilisasjoner har utviklet kapitalisme og sluknet. Slik blir de meget vanskelige å oppdage, da de kun eksisterer i noen få tusen år, før de utsletter seg selv. Vi er på god veg til å følge resten av universets sivilisasjoner, men vi har kunnskapen til å redde oss selv, og kanskje kan dette initiativet hjelpe oss til å bli den første stabile sivilisasjon?

All ære til Steigan!

Kommentar II

Tar med konklusjonen i mitt innlegg hos Debatt1:
Det finnes ingen som helst grunn til å holde seg med et kapitalistisk system en dag lenger!

Kapitalismen er en fornedrelse for oss alle, som enkeltindivider og som sivilisasjon!

La oss kverke kapitalismen før den kverker oss!
Hva som er viktig er imidlertid at det nye nettstedet ikke blir en friarena for alle slags synsere, i alle fall når det gjelder endemålet, alternativet til kapitalisme. Som Bongard påpeker i sin bok “Det biologiske mennesket” og andre steder, er det noen forutsetninger som må være til stede for et nytt økonomisk demokrati, og disse må ta sitt utgangspunkt i menneskenaturen. “Det nye mennesket”, som Mao, Steigan og andre i sin tid så for seg stige fram av kommunismen, er det reineste vrøvl. Heldigvis har Steigan tatt et oppgjør med “det nye mennesket”, på samme vis som han har tatt et oppgjør med statssosialismen.

Mitt syn er at Mot Dag AS bør få Bongard til å skrive et kommuniké, hvor han redegjør for hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for et nytt økonomisk demokrati i samsvar med humanetologien, og at man lar disse være styrende for retningen på arbeidet. Ellers kan dette fort bli som å bære staur.

Det bør også være et mål å få gjennomført MEDOSS så raskt råd er: https://blog.p2pfoundation.net/terje-bongard-no-grant-for-medoss/2014/03/19

MEDOSS er i korthet et prøvekjøringsprogram for InnGruppe-Demokratiet (IGD). Man kan ikke lansere et nytt økonomisk demokrati uten først å ha prøvekjørt det skikkelig, på samme vis som når man lanserer en ny flytype. IGD må innføres på likt, slik at det blir likt for alle samtidig. En gradvis overgang er ikke mulig, selv om eksperimenter som Dyssekilde økolandsby etc. selvsagt er nyttige. Det er imidlertid slik at vi må ha på plass en omfattende prøvekjøring og tester av RID-modellen før den implementeres. Bongard har regnet ut at en gjennomføring av MEDOSS vil koste i overkant av 50 millioner kroner.

Nå gleder jeg meg imidlertid til å bli kvitt den fornedrelsen kapitalismen er i mitt liv, for mine nærmeste, for vår nasjon og vår sivilisasjon. Vi har kunnskapen som trengs for å redde oss fra oss selv, blir vi mange nok kan vi se en ny dag skride fram:-)

Kommentar III

Må si at jeg angrer meg skikkelig for at jeg ikke kjøpte 10 aksjer i Mot Dag AS når jeg ser dette her, kjøpte kun tre. Tenkte nok for mye på mitt eget firma under tegningsperioden, og man klarer jo liksom ikke å se for seg Steigans enorme visjonære kraft og arbeidskapasitet. Håper det blir flere tegningsrunder!

Kommentar IV

For the writer is still a maker, a creator, not merely a recorder of fact, but above all an interpreter of possibilities. His intuitions of the future may still give body to a better world and help start our civilization on a fresh cycle of adventure and effort. The writer of our time must find within himself the wholeness that is now lacking in his society. He must be capable of interpreting life in all its dimensions, particularly in the dimensions the last century has neglected; restoring reason to the irrational, purpose to the defeatists and drifters, value to the nihilists, hope to those sinking in despair.” - Lewis Mumford, In the Name of Sanity 
- Exploring Abundance as future: Questions inspired by the experience of an egalitarian community, Acorn
Artikkelen tar for seg noen av de mange gledene vi vil kunne nyte i et fellesskapssamfunn, hvor vi ikke kun er konsumenter, konkurrenter og individualister. Nå kommer sikkert AF snart med en reality-check, men jeg er full av drømmer nå.

“Using the stages from Dragon Dreaming method, one can consider the Utopian writings such as these by Las Indias as a stage of dreaming and the real life experiences as the stages of implementation.”

Hvor IGD er den store og endelige implementasjonen. Hvor den store drømmen om fellesskapssamfunnet blir virkelighet en gang for alle. For våre etterkommere, vår sivilisasjon og framtidige sivilisasjoner i vårt univers.

Kommentar V

Fra artikkelen ovenfor:
The definition of abundance could be also expanded to the availability of interesting work. One of the interviewees observed the scarcity of enjoyable jobs, not everyone gets to do the cool tasks such as those requiring creativity. Certainly, one could argue that if one wants to pursue some fulfilling activity, one is free to do so. However, usefulness and recognition constitutes part of work satisfaction. In Acorn, there are still some jobs that are necessary but much less attractive. For example, bringing garbage to the landfill is such a job. A person doing it found a way to make it more bearable by being accompanied by another communard. However, still this job is not the first choice. The sense of responsibility for less interesting jobs is different among members. Everyone has a different definition of what an interesting and meaningful activity is. Each activity is accompanied by an individual narrative and interpretation. For example, one of the members considered cleaning as his spiritual practice. Once more, abundance appears as something subjective.
Det er dette som er så fint med IGD eller RID-modellen, hvor produksjonen organiseres rundt selvorganiserende celler eller lommer (lommedemokratiet) av inngrupper. De som gjør det “meningsløse” arbeidet eller “drittjobbene” får samme stemme som forskere og akademikere, kunstnere og håndverkere. I tillegg kan vi som fellesskap vise at vi verdsetter deres arbeid ved å gi dem en ekstra bonus. Slik blir de ikke samfunnets bunnfall, men lik fruktkjøttet i eksklusive juicer.

På dette viset kan vi virkelig føle at vi er et generøst samfunn. Generøsitet gjør noe med mennesker. Ikke kun på individ-nivå, men på samfunnsnivå. Nå er vi imidlertid på full fart mot et iskaldt, fordømt utgruppesamfunn, hvor vi kun tenker på oss selv og våre aller nærmeste: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

Comments

Popular posts from this blog

Feiende flott trapp i en fart

Når de som skulle ha støttet har sviktet, er det godt å vite at ikke Wikimedia-fellesskapet har det. Rørende er det hvordan de oppretter mappesystemer over bildene mine fra Holmstadenga og Grythengen og andre steder, og ellers legger dem i alle relevante mapper. Dette er mye jobb, og man føler stor takknemlighet over å bli tatt slik på alvor av mennesker man ikke kjenner.
Virkelig inspirerende er det, og dette oppmuntrer til å ta mange flere bilder fra grenda mi. Den dagen Holmstadengen har falt ned og blitt til jord, og Grythengen er solgt til fremmede fordi jeg ikke orket mer av all motstand og fiendskap, tipper jeg noen omsider vil vite å verdsette min innsats.

Riktig fint ville det vært hvis man også fikk inn noen fotografier som er over 70 år gamle, som er utløpsdatoen for åndsverk i Norge.

Raknehaugen og våre slektsgårder

På Toten råder omtrent samme grad av toleranse som under Taliban i Afghanistan, hvor enhver som ikke underkaster seg drømmen om Subeksurbania* er en kjetter og må steines eller utstøtes av det gode selskap. F.eks. er det blasfemi å hevde at slektsgårdene er våre fedrealtre og skal få ligge i fred i kulturlandskapet, lik gravhaugene. Man ribber ikke fedrealtrene og plyndrer ikke gravhaugene, fordi da mister de sin funksjon og sitt innhold!
Grunnen til at det er slik skyldes et dypt hat til vår rurale arv, fordi denne ikke kan forenes med de subeksurbane idealer. Trist, men sant😰


*Så langt jeg kan se etter søk på flere søkemotorer er begrepet Subeksurbania eller Subexurbania ikke tidligere benyttet, og må derfor anses som en ny betegnelse eller et nytt ord. Ordet Subexurbania eller Subeksurbania, motsatsen av Narnia, ble skapt i mitt hode søndag 17. juni 2018, og første gang benyttet i denne tekst 19. juni 2018.

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks