Wednesday, October 19, 2011

Plankton mindre effektivt som karbonlager i surere hav

Planktonoppblomstring i Østersjøen, som vel knappest har noe dyphav, og vel neppe kommer til å merke havforsuringen pga. at det er et brakkvannshav. Derimot forbruker planktonet oksygenet, slik at andre arter dør ut. Utenfor Sør-Sverige er det en slik permanent dødsone på størrelse med Danmark.

Nok en selvforsterkende effekt av klimaendringene er oppdaget, med et surere hav vil plankton endre form og tyngde, og ikke så lett synke ned i dyphavet som et karbonlager. Istedenfor vil mer dødt plankton bli liggende i overflatevannet og resirkuleres i atmosfæren.

Les artikkelen hos Sience Daily: Plankton's Shifting Role in Deep Sea Carbon Storage Explored

Relatert:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...