Skip to main content

Eva Røyrane's Book about the Traditional Norwegian "Klyngetun" is Now on the Market, and it's Awsome! (John Michael Greer Loves Norwegian "klyngetun")

I want to announce that Eva Røyrane's book about the traditional Norwegian "Pocket Neighborhoods", "klyngetunet", now is on the market. By the Norwegian coast almost all people on the countryside lived in very small villages, like pocket neighborhoods, until the land reform by 1859, which was imposed on them, and which was inspired from the American settlers and John Locke's horrible individualism. In the end Norway ended up as a pointless suburb to the USA, but I hope this fantastic book can turn the trend and help us finding back to our roots.

The book seems to have awesome images as well. Really hope some American publishers will translate it into English and bring it to the American audience! It has the title "Klyngetunet - Den norske landsbyen", and can be purchased from here (please visit the homepage of the book and see the video):  http://skald.no/utgjevingar/klyngetunet/

***

The "klyngetun" of Havråtunet, Western Norway.

Dear Eva Røyrane!

I got a message from the famous American author John Michael Greer, he has become interested in the phenomenon of Norwegian "klyngetun", and when I told him about your book project on our "klyngetun" tradition, he should love to help you get in contact with the right American publisher for an English version. Here's Greer's message:

"Dear Øyvind,

Many thanks for this.

> Here are a few words about the ancient Norwegian "klyngetun", although
> I guess you already know more about the tradition of "klyngetun" than
> I do:

No, actually, I'd never heard of them -- one thing I've learned over the
years is that folk tradition contains quite a bit more of interest than
appears at first glance. I'll see about looking into it as time permits.
I wonder if Ms. Røyrane has considered translating her book into English
-- I can think of several American presses that might be interested in a
book on that subject."

I hope you'll respond to John Michael Greer, now blogging on Ecosophia. I should really love to see a revival of our tradition of "kyngetun", both here and in the USA. As Ross Chapin wrote me today: 
"Norway's Land Reform of 1859 was like America's Land Ordinance of 1785 — planning based on surveys and private property, not around the land itself and community. Its a good time to revisit!"
I too want to inform you about my latest article at Kulturverk; "Verandaen - limet i tunet".

Hope you'll contact Greer for an English version of your upcoming book!

I wait eagerly for your book myself too!

I send a copy to John Michael Greer and Ross Chapin at Ross Chapin Architects. For them I add your profile at Skald forlag here: http://skald.no/personar/eva_royrane/

And your profile at the University of Bergen here: http://www.uib.no/en/persons/Eva.R%C3%B8yrane

Kind regards,
Øyvind Holmstad,
Gjøvik

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!