Skip to main content

European Summer School in Classical Architecture in Stockholm

The call on the P2P-blog here!

I got the following message from Robert Adam forwarded to me by Audun Engh:
The European Summer School in Classical Architecture has had a good response but there are places left and still bursaries available.

This is held in July in idyllic surroundings north-west of Stockholm and finishes in Stockholm. Even without a bursary, the price is very reasonable: €1,500.00 or about $1,700 for a full month of teaching, design and debate, all including accommodation and food – you just have to find your way to Stockholm and back.

If you are interested, do please apply. As there were problems with the INTBAU website, we’ve extended the application deadline until the end of May.

My firm is hosting the website on http://www.adamarchitecture.com/academic/european-summer-school-in-classical-architecture-2016.htm.

I hope to see you there!
Robert
It’s important to note that Classical Architecture is NOT a specific style! No, it’s a set of design-rules which have served humanity well through millennials, but which we debunked about a century ago, resulting in today’s hostile environments. Many of these rules and this forgotten knowledge are now recollected for us by important architectural thinkers and urbanists, like Nikos A. Salingaros. Unfortunately this knowledge is still not part of the architecture curriculum, so this summer class is a golden opportunity!

Stockholm is a unique setting for this course, I can’t think of a better city for summertime, with the white Scandinavian summer nights. If you have children your family can meanwhile experience the best city for a child imaginable, where they can run free in the streets of “Gamla stan“, the old town area of Stockholm, free of cars. Or they can enjoy the world’s first and largest city national park, with a tremendous variety of family friendly activities. What about urban fishing? And there are hundreds of smooth rocks and beaches to go bathing, even in the city core. Not to mention the Stockholm archipelago, to where all kinds of boats sails regularly.

Car free streets for children

Urban fishing

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.