Skip to main content

Hvorfor jeg er en stolt dahlitt

Nå var Totenåsens apostel riktignok rosenianer, ikke haugianer, og ble derfor tildels sterkt kritisert av haugianerne. Selv mener jeg imidlertid at den lekmannskristelige bevegelsen som blomstret opp rundt Totenåsen var en delingsreligion, fullendelsen av reformasjonen og det nærmeste vi har kommet de frie allmenninger. På samme vis som man her hadde en delingskultur rotfestet i religionen, ser jeg det slik at de nye allmenninger må fundamenteres i demokratiet, gjennom RID-modellen til Terje Bongard.

Mitt virke som evangelist for RID-modellen og disippel av Bongard, er etter mitt historiesyn en naturlig videreføring av min oppvekst som dahlitt, som jeg i dag er mer stolt av enn noensinne!

- Per Pedell ved Skreiens bedehus

Kommentaren var et svar til Ragnar Steinstad.


Dessverre ble jeg presset ut av bedriften min etter en skitur i 2017, hvor jeg hadde tatt del i flere hundre, ja kanskje så mye som 1000 års industrihistorie gjennom mine forfedre. Dette var således ikke kun et svik mot meg, men mot mine forfedre, som har slitt så trofast etter Lenaelva og i Kvernumsstrykene, muligens siden tidlig middelalder.

Enhver kineser ville naturligvis forstått dette, da fedredyrkelsen igjen står sterkt i Kina, og man ved viktige avgjørelser forespør sine forfedre. Det å kaste skam over sine forfedre er den største synd en kineser kan begå, og det er slett ikke uvanlig at man kjenner sine forfedres liv i detalj 40 generasjoner tilbake i tid.

Denne bedriften var ment å skulle utgjøre fundamentet for mitt virke, både ved å løfte fram vår arv etter Totenåsens apostel og Lenaelva, men også ved å peke framover mot de nye allmenninger gjennom RID-modellen. På lignende vis som M.J. Dahl fra Spydeberg gav småkårsfolket i grenda mi og grendene rundt Totenåsen et nytt liv i Kristus og allmenningheten, kan Terje Bongard gjøre det for vår nasjon.

Som erstatning for tapet av min bedrift vil jeg derfor satse på kafé og galleridrift på Gjøvik, for å hedre arven etter Dahl, samtidig som jeg vil vise at hva Dahl gjorde for Øverskreien, kan Bongard gjøre for Norge. Alt med totenkringler til!

La oss storme de nye allmenninger i møte!

Uten at arbeidet underlegges demokratiet er ditt arbeide meningsløst, en krenkelse av menneskeverdet og en trussel mot livet.

Derfor var det svært alvorlig at jeg ble fratatt bedriften min, da jeg ikke kan delta i dagens arbeidsmarked uten å tråkke på min integritet og svikte mine idealer.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Brilliant fra Anita Sweeney om de "normale"

Folk har flokkmentalitet, og det krever en spesielt sterk følelse av integritet og karakterstyrke for å stå opp i protest mot noe, mer så om du er alene eller i mindretall. Det er langt lettere å akseptere hva de fleste sier og dermed sikre seg et fredelig liv.

Videre, hvis du er blant våre supportere og du vet hva som skjer med de som krysser oss, ønsker du ikke å lide samme skjebne og det er dermed langt lettere å være enig med oss. Med så mange mennesker som opererer på denne måten, gjennom trusler eller frykt for isolasjon, er det lett nok for oss å få tilstrekkelig mange til å være enig med oss og bli båret på en bølge av flertallets mening, som styrker vår sak. - HG Tudor
Virkelig bra fra Anita Sweeney om hvor frenetiske folk er etter å framstå som normale, normale og atter normale, og hvor livredde de er for det minste pirkettrift i deres plettfrie fasade. Minst 90% av befolkningen er reine flokkdyr, eller normale kujoner, da dette har vært en evolusjonspsykologisk fordel. Vi …