Skip to main content

Der Fossemøllen vandret

Mitt slektsnavn skulle egentlig vært Fossemøllen, etter Herman Evensen Fossemøllen (1839-1919). Han giftet seg med ei fra storgarden Holmstad som ikke syntes dette var et høvelig etternavn, og for å få hennes hånd måtte han oppgi sitt stolte navn.

Herr Fossemøllen var småbruker på husmannsplassen Grytengen under gården Gryte. Denne plassen fikk han kjøpt i siste halvdel av 1800-tallet.

En tid har jeg undret hvordan Fossemøllen kunne ta dette flotte etternavnet? Lenge tenkte jeg at han eller en av hans forfedre arbeidet ved en av de mange møllene etter Kvernumsstrykene på Skreia. Kanskje gjorde han det, og var sønn av en møllermester på Skreia, og ble seinere husmann? Men kanskje tok han navnet fra en mølle ved Olterudelva i Øverskreien, som han selv etablerte? For egen del tror jeg dette er sannsynlig.

Da er det godt mulig møllen stod nettopp her dette bildet viser? Jeg kan forestille meg hvordan Herman så sin nye mølle fosse så vannspruten stod, og han i pur glede og byrgskap tok navnet Fossemøllen.

Seinere etablerte hans sønn Johan Solhaug (født 8. juni 1880) en liten snekkerbedrift på dette stedet. Denne ble forløperen til nå nedlagte Solhaug Trevare, som mot slutten kun produserte ytterdører.

Her stod dammen hvor man oppmaganiserte vannkraften til Johan Solhaugs første lille trevarebedrift. Men det er også mulig at Herr Fossemøllens mølle stod her? Kanskje oppgav Herr Fossemøllen sin møllerivirksomhet ettersom man fikk bedre veger til møllene ved Kvernum? Eller han og hans sønn Johan kom til at det var mer lukurativt å benytte vannkraften til trevareproduksjon?

Olterudelva kan i dag synes liten til å bedrive både mølleri- og trevarevirksomhet. Men man må huske at dette var før den avsindige grøftingen av myrene oppe på Totenåsen, slik at elva hadde en langt mer stabil vannføring enn i dag. Ikke kun har dette gitt en ustabil vannføring, men det har også tatt knekken på den svært gode bestanden av bekkeørret i elva, som kollapset på 1980-tallet. Dette vil framtidige generasjoner måtte lide for nå som den industrielle sivilisasjon står for fall.

Nærbilde av demningen som gikk over Olterudelva, hvorfra vannet ble ledet i en vasskraftskanal ned til trevareverkstedet.

Det er nokså mektige dimensjoner på muren nedenfor den første Solhaug Trevare. Steinpillaren til høyre bærer det tidligere telthuset til Fellesmisjonen. Om denne også bar snekkerverkstedet er uvisst? I så fall er det nærliggende å tenke seg at muren på oversiden av vannkanalen nedstrøms ble bygget av Herr Fossemøllen selv.

For et par år siden rensket jeg dette viktige kulturminnet for søppel, men fremdeles ligger noen større kasserte landbruksmaskiner igjen i selve vannkanalen. Etter hvert håper jeg å kunne fjerne også disse og å rense opp i vannløpet.

Det ultimate ville vært å rekonstruere møllen etter Herr Fossemøllen på stedet.

Vannkanalen nedstrøms trevareverkstedet er nesten igjengrodd. Her fosset vannet tidligere, og sikkert også en og annen bekkeørret, som trolig var fast innslag i steikepanna till "duggurds". Man trengte disse ekstra proteinene til det harde arbeidet, om det var ved fossemøllen eller ved trevaren.

Sønne-sønne-sønne-sønns-datter av Herr Fossemøllen tar her et bad i Olterudelva, mellom demningen og trevarebedriften. Nettopp her hvor Herr Fossemøllen også vandret, og hvor han tok seg et bad etter dagens slit. Hans kone Marie Andersdatter var en av de mange veverskene etter vevergrenda, og man kan regne med at hun satt nettopp her og vasket tøyet.

At Herr Fossemøllens sønne-sønne-sønne-sønns-datter bærer hans gener er det ingen tvil om. Hun har den samme dragningen mot elver som Herr Fossemøllen, og allerede som toåring kastet hun seg i Hunnselva ved Gjøvik, så hennes far måtte løpe ut i vannet for å berge henne.

Hun er et elvemenneske, lik Herr Fossemøllen selv. Samme hvor kaldt det er i vannet eller luften, det er uten betydning. Elva lokker på henne. Hun burde hett Fossemøllen.

Appendiks

Etter å ha tatt en ny titt på slektstavla ser jeg at Herman Evensen Fossemøllens far også het Fossemøllen, hans fulle navn var Even Michelsen Fossemøllen, født 1798. Han utvandret til Amerika i 1871, 73 år gammel. Ingen dårlig bragd for en så gammel mann på den tiden.

Om han også var husmann på Gryteengen har jeg ingen opplysninger om? Men da Even Michelsen var den første som tok navnet Fossemøllen, må han ha vært involvert i en form for møllevirksomhet. Det kan derfor meget vel hende at han var møllermester nede ved Kvernumsstrykene på Skreia.

Jeg har nå fotografert slektstavla og lagt den ut på Wikimedia, slik at jeg enkelt kan gå inn her når det er noe jeg lurer på. Dessverre glemte jeg å sette kameraet på høyeste oppløsning, men laster du ned største oppløsning og klikker i bildet bør det meste være greit å lese.

Last ned slektstavla her.

Dessverre har jeg fått vite at det ikke er vilje til å redde Fossemøllens øyensten fra syreskadene ACID (Advanced Competitive Industrial Dominion) har påført denne perlen. Derfor har jeg kommet til at det beste jeg kan gjøre er å la stedet falle inn i en tornerosesøvn, og gå tilbake til naturen. Men jeg tror på eventyr, og har håp om at stedet en gang i framtida igjen kan vekkes til liv, og på ny skinne til ære for Herr Fossemøllens minne.

Ja, for selv om Fossemøllens stolthet ble min sorg, likesom tapet av ei datter, vil jeg holde minnet om elvemennesket Fossemøllen i hevd i min slekt.

En gang skal noen fra min slekt ta tilbake Fossemøllens øyensten og bære den med stolthet, og pusse den ømt hver dag. Dessverre kan jeg ikke gi min datter navnet Fossemøllen, han ville vært utrolig stolt over henne og fylt av glede hvis hun kunne æret hans øyensten, da hans øyensten ikke lenger skinner. Men kanskje hennes sønn? Eller hennes sønnesønns datter om hundre år kan bøye seg mot jorden og vekke Gryteengen opp fra tornerosesøvnen?

Enn så lenge lar jeg småfuglene få overta Herr Fossemøllens rike. Slik at de hver vår kan ære hans navn med sin vakre sang. De elsker den rike blandingsskogen etter Olterudelva, slik jeg selv gjør det.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Hurdalsrosa på Toten

Austlandets perle
i dei djupe skogane
på hi sida av Totenåsen,
var raus då ho gav oss hurdalsrosa,
som her stend og raudner
over venleiken sin,
i veggen på våningshuset
til plassen min.

Kva skal vi med fjerne roser frå Nederland, når den venaste rosa i verda,
alt ved husveggen står? Ei våningshusrose var du, og er du, når eg syklar ikring, eg ser du prydar våningshusveggen, på mang ein staseleg storgardsbygning.

Hurdalsrosa vart like gjev
åt fattig som åt rik,
ho skil ikkje
på kven ho skjenkar
av venleiken sin.
I lag med deg,
sjølv ein husmannsplass,
rik vart.
Eit kjærleikshjarte er kvar ei rose
du oss skjenkar.
År etter år,
inga kulde eller tørke,
tek knekken på kjærleiken din,
du gamle hurdalsrosebusk,
ved gråsteinsmuren åt oldefaren min. Kan vi be om meir?

Gamlevegen over tunet på Holmstadengen

Kommentar hos Steigan:
Hvilket kulturforfall har ikke Norge gjennomgått de siste 100 år! Norge som kulturnasjon var på topp da de to engene etter Kronborgsætergrenda i utkanten av Toten strålte i all sin skjønnhet, lik to smykkestener etter elva, fulle av autonomi, allmenningenes høydepunkt, den gang gårdsbrukene var levende historiemalerier og ikke villaføde for Kjøpesenterlandet!
Så jeg får forte meg å skrive en masse grendepoesi fra denne vidunderlige tiden, før Tine Skei Grande kommer med pekefingeren og hevder at dette er falske nyheter, fordi Hans Rosling har da ettertrykkelig bevist at ingen tid er bedre enn vår, under den vidunderlige og allmektige statens overherredømme!