Skip to main content

Vi bare spiller og spiller til vi har tapt alt!

Etter at humanetolog Terje Bongard trakk inn årene er Trond Andresen av de mest aktive og spennende innenfor feltet atferdsøkologi. I dag igjen har han gitt oss en innsiktsfull artikkel om hvorfor vi er som vi er, og at det ikke nytter å påpeke at keiseren er uten klær. Fordi spillet trumfer alt!

- H.C. Andersen tok feil om «keiseren», og det har jeg gjort også

To kommentarer fra min hånd:
Helt siden jeg gikk på gymnaset har jeg sverget til mottoet om å si fra høyt og tydelig når jeg synes jeg ser pretensiøse oppblåste mennesker som later som de har noe stort å fare med.
Er selv en av dem! Som jeg skriver:
Men jeg kan ikke gi meg. Bongard har trukket inn årene, og hele sivilisasjonens framtid ligger nå på mine skuldre alene.
I motsetning til kulturelitene driver jeg imidlertid et solospill, mens de er opptatt av sine samspill. Men så velger de da også å overse spillplassen min fullstendig, jeg er jo en avdanket industriarbeider fra Toten må vite😖
Lykke til, men jeg tror ikke lenger på facebook som formidler av noe mer enn enkle følelser og små show-offs. Et bilde av en halvliter fra sydenturen får mer oppmerksomhet enn vi kan drømme om, Øyvind. Sånn er menneskene... - Terje Bongard

************

Etter å ha hatt innlegget i bakhodet i dag slo det meg at du her har vist oss den viktigste forklaringen på hvorfor Bongards budskap ikke slår an, på tross av at han har fått stå fram på de største mediaplattformene, og til tross for at han blir tatt på alvor. Menneskene, og da særlig skravleklassen og de med kreative yrker, er altfor opptatte med sine spillplasser og å få en sentral plass innenfor egen gruppe. Bryter man med spillgruppas (inngruppas) doktriner og regler er man simpelthen ute av spillet og på egenhånd. Status og posisjon er tross alt, særlig for menn, det viktigste og den dypeste mening med livet. Ultimat fordi dette gir en bedre sjanse til å videreføre egne gener, proksimat fordi man vil vise at man er en god samfunnsborger.

Bongard derimot er en formidler av sannheten, noe alle vet, men ingen fra skravleklassen vil risikere status og posisjon med å følge ham. Vi bare spiller og spiller til vi har tapt alt!

Den ultimate forklaringsmodellen over alle ultimatum personifisert i kjøtt og blod. Hvilket skravleklassen aldri vil innrømme. For de er jo gode samfunnsborgere😏

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.