Thursday, October 1, 2015

Den andre Gjøasteinen

Nordliasteinen var den andre steinen Gjøa på Tjuvåsen kastet etter Hoffkirka, denne gikk for langt, Majersteinen for kort.

Wikimedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...