Skip to main content

Kommandohøyden i Holmstadengen

Det satte fingeren i øyet på problemet og pekte på hvordan mesteparten av folket er blitt avmektige stilt overfor de rike og mektige som har tatt kontrollen over alle kommandohøydene i samfunnet og bruker dem til sin egen fordel.
Her var kommandohøyden i grenda mi, under grendas storhetstid.

-Wikimedia.

Den mest anti-elitistiske tida var rundt forrige århundreskifte, under denne grendas La Belle Époque. Da var kommandohøyden å finne i naboenga Holmstadengen, hvor husmannssønnen, skomakeren, jordbrukeren, vandringsmannen og emissæren M.J. Dahl holdt til (må ikke forveksles med knivmakeren M.J. Dahl fra Sletta). Hadde man et problem var det bare å stikke innom stuggun her på turen over tunet, hvor man hadde å gjøre med en likemann, som sleit i jorda og måtte bøye seg dypt for å komme inn på soverommet om kvelden, lik dem. Slik ble både morgen og kveld møtt i ydmykhet.

Her, i godkroken i finstuggun på Holmstadengen, ble grendepolitikken utformet, i fortrolig samtale mellom likesinnede.

-Wikimedia.

Nå må man derimot ned i kommunen, hvor man skal ydmykes, og hvor man skal virkelig føle på hvor stort naut man er fordi man ikke makter å fylle ut skjemaene korrekt for disse grå covert-narsissistene, som sitter med makta her. Ja, de virkelig nyter det! Mens overt-narsissistene blir konger av Hovdetoppen og dens like, hvor deres konsument-undersotter danser rundt dem i forbrukerrus, blir covert-narsissistene grå byråkratbøller.

I kommandohøyden for fattigfolket over Totenåsen ble man ikke møtt av grå byråkratbøller med terror-skjemaer, men av Pris Herren, åsfolkets sangbok.

-Wikimedia.

I tillegg våger de å snakke om alle mulighetene for klassereiser av ymse slag i vår tid. Vel, min tippoldefar gikk fra å være husmannsslave til å bli fri småbruker og disippel av Totenåsens apostel, som del av et nettverk over Totenåsen av forhenværende fattigfolk med en ny delereligion så langt fra geistligheta som man kan komme, hvor de selv var prester, i løpet av en livstid. Mens jeg, jeg gikk fra å være stolt industrieier til å være kassert industriarbeider, på ei kveldsstund. Så nå er ringen sluttet her på tunet i Grythengen. Alt min tippoldefar vant, er tapt!

Kommandanten i Holmstadengen måtte bøye seg dypt i ydmykhet morgen som kveld, i den lave døra inn til soverommet, hvor han sov sammen med sin far og søster.

Slik utførte han sin gjerning som ydmyk kommandant i fattigfolkets kommandosentral, hvor de delte sin rike, unike åskultur.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!