Skip to main content

Kommandohøyden i Holmstadengen

Det satte fingeren i øyet på problemet og pekte på hvordan mesteparten av folket er blitt avmektige stilt overfor de rike og mektige som har tatt kontrollen over alle kommandohøydene i samfunnet og bruker dem til sin egen fordel.
Her var kommandohøyden i grenda mi, under grendas storhetstid.

-Wikimedia.

Den mest anti-elitistiske tida var rundt forrige århundreskifte, under denne grendas La Belle Époque. Da var kommandohøyden å finne i naboenga Holmstadengen, hvor husmannssønnen, skomakeren, jordbrukeren, vandringsmannen og emissæren M.J. Dahl holdt til (må ikke forveksles med knivmakeren M.J. Dahl fra Sletta). Hadde man et problem var det bare å stikke innom stuggun her på turen over tunet, hvor man hadde å gjøre med en likemann, som sleit i jorda og måtte bøye seg dypt for å komme inn på soverommet om kvelden, lik dem. Slik ble både morgen og kveld møtt i ydmykhet.

Her, i godkroken i finstuggun på Holmstadengen, ble grendepolitikken utformet, i fortrolig samtale mellom likesinnede.

-Wikimedia.

Nå må man derimot ned i kommunen, hvor man skal ydmykes, og hvor man skal virkelig føle på hvor stort naut man er fordi man ikke makter å fylle ut skjemaene korrekt for disse grå covert-narsissistene, som sitter med makta her. Ja, de virkelig nyter det! Mens overt-narsissistene blir konger av Hovdetoppen og dens like, hvor deres konsument-undersotter danser rundt dem i forbrukerrus, blir covert-narsissistene grå byråkratbøller.

I kommandohøyden for fattigfolket over Totenåsen ble man ikke møtt av grå byråkratbøller med terror-skjemaer, men av Pris Herren, åsfolkets sangbok.

-Wikimedia.

I tillegg våger de å snakke om alle mulighetene for klassereiser av ymse slag i vår tid. Vel, min tippoldefar gikk fra å være husmannsslave til å bli fri småbruker og disippel av Totenåsens apostel, som del av et nettverk over Totenåsen av forhenværende fattigfolk med en ny delereligion så langt fra geistligheta som man kan komme, hvor de selv var prester, i løpet av en livstid. Mens jeg, jeg gikk fra å være stolt industrieier til å være kassert industriarbeider, på ei kveldsstund. Så nå er ringen sluttet her på tunet i Grythengen. Alt min tippoldefar vant, er tapt!

Kommandanten i Holmstadengen måtte bøye seg dypt i ydmykhet morgen som kveld, i den lave døra inn til soverommet, hvor han sov sammen med sin far og søster.

Slik utførte han sin gjerning som ydmyk kommandant i fattigfolkets kommandosentral, hvor de delte sin rike, unike åskultur.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…