Thursday, March 31, 2011

Toget, en sosial energisparer

En herlig togartikkel fra Energy Bulletin: Too much energy?


Hva jeg elsker med tog? Det er så mangt. Kanskje først og fremst fordi det er så anti-sosial-atomistisk? I motsetning til privatbilen, som på samme vis som den isolerte eneboligen er et symbol på modernismens fremste kjennetegn, sosial atomisme.

Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...