Skip to main content

Ønsketenkning om "det nye mennesket"


Det er Marx-jubileum, og jeg - som gammal venstreraddis - skreiv dette i et annet FB-forum:

Noe som Marx overså, og nesten alle andre venstreside-folk overser, er at det viktigste problemet å løse IKKE er å “finne det optimale program for sosialisme”.

Altså slikt som “fredelig overgang eller revolusjon”, “syndikalisme eller leninisme”, “sosialisme i ett land eller verdensrevolusjon”, “balanse mellom privat eiendom, kollektiv eiendom og statseiendom”, med mere.

Jeg har sjøl vært ganske så opphengt i slike diskusjoner, og har fremma forslag til programmer opp gjennom åra. Men i dag tror jeg ikke hva man måtte slutte seg til her, er det viktigste.

Jeg tror det viktigste er å lage strategier som bygger på moderne innsikt i menneskets mentale tilbøyeligheter (her kan man neppe bebreide en samfunnsanalytiker som holdt på for 200 år siden), og spesielt de av våre evolusjonært overleverte mentale tilbøyeligheter som er problematiske. Med innsikt i slikt kan man lettere hindre at de fører til havari av forsøk på å skape gode samfunn.

Dette er veldig vanskelig - ikke minst for ei venstreside som ikke vil se forskjellen på “bør” og “er”.

"Den arbeidende klasse". Problemet er imidlertid "den snakkende klasse", fordi de ikke erkjenner hva de "er". I Norge er "den snakkende klasse" voksende, og de er livsfarlige, ikke minst for "den arbeidende klasse".

Fotografiet er fra en mursteinsfabrikk i Talisay City, Cebu, Filippinene. Legg merke til den hardtarbeidende mannen til venstre i bildet.

Få for all del med deg Trond Andresens supermegaviktige Power Piont-presentasjon!

"When all decision makers agree to discuss based on the best available knowledge - will a rational decision be made?"

-Flickr.

Lloyd Preben Løvendskiold: Hvordan mener du at sosialister har undervurdert menneskets tilbøyeligheter ved tidligere anledninger, og hvilke konsekvenser har dette fått? Og hvordan står dagens venstreside i fare for å gjøre det samme?

Trond Andresen: Sosialister har alltid ønsketenkt* om “det nye mennesket”, og er allergiske mot å erkjenne våre problematiske tilbøyeligheter. Fordi disse gjør det vanskeligere å skape et solidarisk samfunn. De liker ikke “er”, så derfor lukker de øya og tviholder på “bør”. Konsekvensen er at alle organisasjoner hvor noen utøver makt (partier, statsapparat), degenererer. Og tar med seg forsøket på å skape det gode sosialistiske samfunn med seg i sluket.

*Les f.eks. Engels’ “Familens, statens og privateiendommens opprinnelse”, eller diverse skjønnmalinger av “urkommunistiske” jeger- og sankersamfunn, med romantisering av det “edle og opprinnelige mennesket” som ikke er ødelagt av føydale eller kapitalistiske samfunnsforhold.

Last gjerne ned denne powerpointen, og se på den som bildeshow, da den er animert:

http://folk.ntnu.no/tronda/div/pres-ev-18.pptx

Her anvender jeg denne angrepsmåten på den voksende “snakkende klasse”.

************

Controversies about EP exist, but it is widely agreed that some problematic in-built mental traits were favourable in producing descendants in a stone age setting.

… hard-wired into us by evolution over tens of thousands of generations. Evolutionary selection does not apply only below the neck.

First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having descendants that could have further descendants.

BUT: aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals)*, intrigues, herd mentality, need to be right at any cost, hostility to the outgroup, manipulativeness and cheating.

*Strategien vi ble utsatt for, og som til slutt gjorde at jeg gav opp tunfellesskapet vårt. Trist😭😰😢

************

Mitt «framtidssamfunn»: Vi kan åpent snakke om andres mulige vikarierende motiver, også i forsamlinger og i mediene. Men vi er avslappa og humoristiske, og vedgår også egen dårskap når andre peker på den.

«Krenking» er ikke lenger noe man kan påberope seg.

Samtidig er det jo personer fra skravleklassen som kontroller arenaene for offentlig samtale, og som har de største ferdigheter i å benytte disse.

Hvis evolusjonspsykologiske innsikter om våre innebyggede dårskaps-tilbøyeligheter i større grad bør prege menneskelig interaksjon privat og i samfunnet, kan vi da forvente at slike som har mest «ansikt å tape» på ei slik utvikling, og samtidig styrer og tar mest plass i den offentlige samtale og på dens arenaer, er villige til å hjelpe til å fremme ei slik utvikling?

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…