Skip to main content

Demeter eller Pioneer?

Denna så kallade utsädeshybrid markerar slutet på tiotusen års jordbrukshistoria. Från åkerbrukets begynnelse till idag har människorna kunnat odla sina grödor genom att så de frön som sparats från föregående skörd. På detta vis har naturen generöst givit människan av sitt överskott och gjort oss till deltagare i själva skapelseprocessen. Fröets fruktbarhet och groningskraft har sedan äldsta tider framstått som helig och mirakulös. I den grekiska forntiden var gudinnan Demeter själva personifikationen av sädeskornet och det var hon som varje vår förde livet åter till fälten och till människan. Denna roll vill Pioneer mer än gärna ta på sig idag, om inte annat så för att skydda upphovsrätten till sin genmanipulerade produkt. Om det samtidigt betyder undergång för den traditionella jordbrukskulturen, som alltjämt existerar i många av världens fattiga områden, är det enbart en välkommen sidointäkt. Den strategiska visionen för de stora spelarna på denna marknad är ett genomindustrialiserat jordbruk, ägt och kontrollerat av globala verksamheter på samma sätt som varje annan råvaruproduktioon. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 180

Næs på Hedemarken.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166