Monday, June 25, 2012

Demeter eller Pioneer?

Denna så kallade utsädeshybrid markerar slutet på tiotusen års jordbrukshistoria. Från åkerbrukets begynnelse till idag har människorna kunnat odla sina grödor genom att så de frön som sparats från föregående skörd. På detta vis har naturen generöst givit människan av sitt överskott och gjort oss till deltagare i själva skapelseprocessen. Fröets fruktbarhet och groningskraft har sedan äldsta tider framstått som helig och mirakulös. I den grekiska forntiden var gudinnan Demeter själva personifikationen av sädeskornet och det var hon som varje vår förde livet åter till fälten och till människan. Denna roll vill Pioneer mer än gärna ta på sig idag, om inte annat så för att skydda upphovsrätten till sin genmanipulerade produkt. Om det samtidigt betyder undergång för den traditionella jordbrukskulturen, som alltjämt existerar i många av världens fattiga områden, är det enbart en välkommen sidointäkt. Den strategiska visionen för de stora spelarna på denna marknad är ett genomindustrialiserat jordbruk, ägt och kontrollerat av globala verksamheter på samma sätt som varje annan råvaruproduktioon. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 180
Foto: Rodrigomorante

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...