Skip to main content

Ingen civilisation har varit så konsekvent våldsam, som den som växte fram ur renässansen i Europa

Ingen civilisation har varit så konsekvent våldsam, som den som växte fram ur renässansen i Europa. Ingen har varit så ihärdig i sin hänsynslösa destruktivitet. Världen har visserligen känt till många former av krigisk despoti genom historien. De romerska kejsarna och mongolerna skapade sina imperier med formidabla våldsmaskiner och både kristendomen och islam bredde ut sig med svärdet i hand. Även om dessa maktstrukturer inte drog sig för grymheter av den mest förfärliga karaktär, var de dock begränsade av sin egen form och kulturella utseende. Den europeiska civilisationen efter renässansen kände däremot inga gränser. Den var utan fast eller avslutande form, den muterade på vägen och förökade därvid ständigt sin kraft och självsäkerhet. Européerna skapade sitt globala herradöme genom teknologisk makt och vetenskaplig insikt, men verkets kolossala framfart orsakades av den bakomliggande världssynen. Den rationella materialismen hade från begynnelsen praktisk handling såsom sitt högsta ideal. Sett ur denna synpunkt är det enda som har egentligt värde det som låter sig mätas, vägas och omsättas till pengar. Därför fanns inget som på allvar var heligt för de europeiska erövrarna. När de första conquistadorerna seglade från Spanien med kurs mot Sydamerikas El Dorado var målet att stjäla så mycket guld och andra dyrbarheter som möjligt, men framför sig bar de religionen som en moralisk oantastbar sköld. Koloniseringen rättfärdigades med nödvändigheten av att omvända de infödda hedningarna, först till kristendomen och senare till upplysningens civilisation.Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 301

Fra den subeksurbane ødeleggelsen av grenda til Totenåsens apostel, hvor den lutherske reformasjonen nådde sin fullbyrdelse og allmenningene slo ut i sin vakreste blomstring.

-Flickr.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…