Skip to main content

Dit menneskeheten er på veg

Humanetolog Terje Bongard hos NINA har tidligere uttrykt stor respekt og begeistring for Nate Hagens forelesninger. Hagens er i mine øyne ikke fullt så kunnskapsrik og dyktig som Bongard, og han mangler litt på det store bildet, men er en svært god nr. to innenfor temaet humanetologi og hvor menneskeheten er på veg, som en konsekvens av våre nedarvede atferdsmønstre.

Nate Hagens snakker mye om at vi står foran den store forenklingen. Men et enklere liv behøver ikke på noe vis å bety et dårligere liv. Som her ved Borough Market i London.

-Flickr.

Etter å ha blitt utstøtt av tunfellesskapet, slekta og fabrikken til 50-års dagen, gjør det godt å ha full støtte, respekt og tiltro fra kanskje verdens fremste ekspert på og formidler av human atferdsøkologi, Terje Bongard. I tillegg nyter jeg godt av samme støtte fra en av de ledende eksperter på vår kosmologi, Nikos A. Salingaros. Så nå gjelder det å stå på, så får tapertrostene bare hoppe og skrike og bable på arabisk og norsk så mye de orker.

Vil noen minnes vår sivilisasjon?

-Flickr.

Nate Hagens har også skrevet en flott introduksjon til forelesningen:

- Where are We Going?

På nivå med "Det biologiske mennesket", som ethvert tenkende menneske selvsagt har lest. For har man ikke lest Bongards bok, er det best å la være å tenke.Nei, nå blir jeg målløs, Nate Hagens har jo kommet til akkurat samme konklusjon som Terje Bongard. Nå gjenstår bare at Nate også får grep om RID-modellen!
I think small groups are where we (humans) function best and have the highest creativity and payoff with complex issues. Then build large structures around the successful ideas. Ergo, I agree that doing things locally, in small groups where passion, creative pissed-offedness and freedom get their highest chance of fruition. Current institutions cannot solve our current predicament. - Nate Hagens
Bongard svarte meg:
Ja, det er en logisk slutning som faller på plass av seg selv. Det gjelder bare å få det ut...
Så slik er det, løsningen på sivilisasjonskrisa er svært enkel, og stats/markeds-duopolet har intet å bidra med. Jeg svarte Bongard:
Takk for gode ord til 50-års dagen! Skal gjøre mitt beste de skarve årene jeg har igjen på jorden
Lovet være Hagens og Bongard! Skulle så gjerne arbeidet for deres sak på heltid, men som sagt gjør tapertrostene alt de kan for å gjøre livet surt for meg. Tapertroster må være verdens mest tallrike art, da de hopper fram overalt. Kan de få kverket en vinnertrost er de lykkelige. Hele deres eksistens går ut på å knekke vinnertroster. Om de i samme slengen kverker verden er dem nokså likegyldig, da de hverken tenker eller ser lengre enn hva nebbet rekker.

En tapertrost i Negevørkenen klar til å angripe og slå ned på enhver potensiell vinnertrost, for slik å sikre sine taperstrategier og befeste sin posisjon.

Tapertrostene kan være vanskelige å få øye på i hverdagen, men de er verdens mest tallrike art og sitter på lur i hver en busk.

PermaLivs følgere kjenner naturligvis til Amotz Zahavis 40-årige studie av araberskriketrostene i Negevørkenen, som la grunnlaget for moderne menneskeforståelse. I praksis finnes ingen forskjell på araberskriketrostenes og menneskenes flokkatferd, selv om menneskestrategier kan være noen hakk mer avanserte og ikke minst subtile.

Foto: Mujaddara

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Tårevandringer III

The original form of Anglo-American conservatism, that of Edmund Burke, explains why the current situation is bad and why we should have avoided it. It tells us that society is extremely complex, it can’t be designed or reduced to a single principle like equal freedom, and it takes a long time to evolve, so if you have a reasonably functional society you shouldn’t wreck it, and if you’ve unsettled an inherited social order you should step back and do what you can so it can re-establish itself. It’s hard to see how any of that can apply in an age of institutionalized revolution symbolized, for example, by an ever more radical and sacralized principle of inclusiveness. - James Kalb- Why Liberal Governing Elites Seek to Neutralize Social Issues

Selv orker jeg ikke lenger å leve mitt liv begrenset til den sosiale kontrakt, det burde være klart for alle nå at vi kan ikke leve sammen slik, og at vi må reetablere husmannstroens kontrakt, den Klaus, Even Helmer og Johan Albert hadde som fund…

From Ideology to Technology

Michael Mehaffy and Nikos Salingaros are running a series of essays in Metropolis Magazine at the moment, they are all published here. I’ve no idea how long the series will run — hopefully forever. Anyway, it’s time to introduce this series to permaculture people, and I’ll be concentrating on the first five essays about the technologies of Christopher Alexander.

The essays on Alexander’s technologies in chronological order:
The Radical Technology of Christopher AlexanderThe Sustainable Technology of Christopher AlexanderThe Pattern Technology of Christopher AlexanderThe Living Technology of Christopher AlexanderThe “Wholeness-Generating” Technology of Christopher Alexander
The 20th century was the century of ideologies, but it all ended in mindless consumerism. So obviously, ideologies alone are not the answer, although they can hold many a truth and be a tool to unite people behind a common endeavour. Still, all this is pointless if the people do not have the right tools, or even worse…