Skip to main content

I engene etter Kronborgsætergrenda (Totens tristeste kjærlighetshistorie)

I engen ved Grythengen.

-Flickr.

I engen ved Holmstadengen.

-Flickr.

Etter elva dei ligg, 
dei to engene,
Holmstadengen og Grythengen.

På den øvste enga bodde Totenåsens apostel,
på den neste disippelen hans,
dei var begge søner av husmenn.

No var dei frie, stolte og sjølvstendige
småbrukarar,
med sin eigen religion,
sangbok og kultur.
Ein allmenningskultur og ein delingskultur.

Alt er borte no.
Bedehuslandet har vorte til kjøpesenterlandet.
Etter krigen skulle vi byggje landet vårt,
men vi vraka det,
Mens bedehuskulturen vert stilt fram som kitch
og lågkultur.

Sanninga er at han var essensen i kristendomen,
i det kreaturlege,
og høgda av reformasjonen.

Jenta på det øvste bilete skulle vorte kulturberar av
herr Fossemøllens augestein.

Jenta på det neste bilete har ei ualminnelig ven sangstemme,
sterk og klar,
ho gjev meg frysningar,
korleis kan ein liten kropp laga slik ein lyd?

Kanskje vil ho syngje frå "Pris Herren" ein dag,
saman med syster si på gitar?

Kor vi minnest grendekulturen 
som blømde her,
men som no har visna.

************

På Toten rådde to kulturer, en delingskultur for småkårsfolket i randsona rundt Totenåsen i bakgrunnen, og høykulturen for storbøndene nede i bygda, som søkte å holde småkårsfolket nede.

Den sanne høykulturen, reformasjonens fullendelse gjennom allmenningheten, var imidlertid den kulturen som rådde under husmannssønnen, skomakeren, gårdbrukeren og lekpredikanten Magnus J. Dahl.

Nå er denne kulturen, som nådde et høydepunkt i Øverskreien, erstattet av en amerikansk fornøyelsespark, visjonen om det uplettede subeksurbane paradiset.

Grythengen og Holmstadengen, som holder hverandre i hendene etter Olterudelva, og som var to sentrale husmannsbruk i den storslagne kulturen som her rådde, er nå kvalt av Le Corbusiers rurale visjoner, hvor forskjellene mellom by og land er utvisket.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166