Skip to main content

Korallrevets budskap

Den människoskapta förstöringen av jordens ekologiska system visar oss hur allt i världen hänger samman med allt annat. Budskapet är att vi istället för att göra oss fria från naturen skall försöka att bli som den. Genom att följa skönheten kommer vi inte bara att närma oss en förståelse för vem och var vi är, utan också gradvis bli förenade med det som är skönhetens ursprung. Om vi tvivlar på hur livet skall levas, behöver vi bara se oss omkring för vi är omgivna av suveräna läromästare. En av de största av dem alla är den primitiva grupp av polypdjur som kallas för koraller. De lever i områden i världshav som i sig själva är otroligt fattiga på näring, men ändå förmår koralldjuret att skapa något av de mest omfattande komplexa och ofattbart vackra ekologiska systemen på jorden. Korallerna har förstått att de genom att skapa plats och utvecklingsmöjligheter för andra djur och växter, också själva kommer att trivas och utveckla sig. De visar oss att överlevnad, samexistens och mångfald är olösligt förbundna fenomen på planeten jorden. Människan håller i dessa år med stor hastighet på att utrota havens korallrev. Ett stort internationellt forskningsprojekt, sponsrat av Världsbanken och FN, offentliggjorde 2007 en rapport som drog slutsatsen att 98 % av världens korallrev kan vara försvunna år 2050. Orsaken är först och främst den försurning av världshaven som är ett resultat av de växande utsläppen av koldioxid i atmosfären. På mindre än hundra år kommer det kanske att ha lyckats oss att ödelägga dessa ekologiska under som det tagit naturen hundratusentals år att bygga upp, men kanske når vi trots allt att förstå korallrevets budskap innan det är för sent. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 318
Er havenes koraller for framtida henvist til verdensbyenes akvarier?

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…