Thursday, July 5, 2012

Korallrevets budskap

Den människoskapta förstöringen av jordens ekologiska system visar oss hur allt i världen hänger samman med allt annat. Budskapet är att vi istället för att göra oss fria från naturen skall försöka att bli som den. Genom att följa skönheten kommer vi inte bara att närma oss en förståelse för vem och var vi är, utan också gradvis bli förenade med det som är skönhetens ursprung. Om vi tvivlar på hur livet skall levas, behöver vi bara se oss omkring för vi är omgivna av suveräna läromästare. En av de största av dem alla är den primitiva grupp av polypdjur som kallas för koraller. De lever i områden i världshav som i sig själva är otroligt fattiga på näring, men ändå förmår koralldjuret att skapa något av de mest omfattande komplexa och ofattbart vackra ekologiska systemen på jorden. Korallerna har förstått att de genom att skapa plats och utvecklingsmöjligheter för andra djur och växter, också själva kommer att trivas och utveckla sig. De visar oss att överlevnad, samexistens och mångfald är olösligt förbundna fenomen på planeten jorden. Människan håller i dessa år med stor hastighet på att utrota havens korallrev. Ett stort internationellt forskningsprojekt, sponsrat av Världsbanken och FN, offentliggjorde 2007 en rapport som drog slutsatsen att 98 % av världens korallrev kan vara försvunna år 2050. Orsaken är först och främst den försurning av världshaven som är ett resultat av de växande utsläppen av koldioxid i atmosfären. På mindre än hundra år kommer det kanske att ha lyckats oss att ödelägga dessa ekologiska under som det tagit naturen hundratusentals år att bygga upp, men kanske når vi trots allt att förstå korallrevets budskap innan det är för sent. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 318
Painting by Heinrich Harder (1858-1935)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...