Sunday, July 1, 2012

Vi kan bara skapa skönhet i världen, genom att söka oss mot ett minimum av entropi i det sätt vi lever och producerar på

Skönhet och begränsning är direkt förbundna med varandra. Uttrycksfullheten i språk, musik och bilder består i den precisa avgränsningen av form. Det är konstruktionens ekonomi som gör ett tekniskt redskap elegant. En människa som visar måttfullhet och självkontroll lyfter och berikar sina omgivningar. När en katt ligger utsträckt i solen och slickar sina tassar är det inte för att den är lat. Den sparar bara aktivt på sin energi. Det är samma form för inre, uppbyggligt lugn som den ekologiska estetiken skall lära oss. Vi kan bara skapa skönhet i världen, genom att söka oss mot ett minimum av entropi i det sätt vi lever och producerar på. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 272
Foto: Simplicius

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...