Skip to main content

Farm of the Future?

leavergirl Says:

I gotta share with you all something quite horrifyingly insane. The “farm of the future” courtesy of the USDA, painted for the Nat’l Geographic in 1970.


The caption reads: Grainfields stretch like fairways and cattle pens resemble high rise apartments… Attached to a modernistic farmhouse, a bubble-topped control tower hums with a computer; weather reports and a farm-price ticker tape. A remote-controlled tiller-combine glides across the 10-mile-long wheat field on tracks that keep the heavy machine from compacting the soil. Threshed grain, funneled into a pneumatic tube beside the field, flows into storage elevators rising close to the distant city. The same machine that cuts the grain prepares the land for another crop. A similar device waters neighboring strips of soybeans as a jet-powered helicopter sprays insecticides.

Across a service road, conical mills blend feed for beef cattle, fattening in multilevel pens that conserve ground space. Tubes carry the feed to be mechanically distributed. A central elevator transports the cattle up and down, while a tubular side drain flushes wastes to be broken down for fertilizer. Beside the farther pen, a processing plant packs beef into cylinders for shipment to market by helicopter and monorail. Illuminated plastic domes provide controlled environments for growing high-value crops such as strawberries, tomatoes, and celery. Near a distant lake and recreation area, a pumping station supplies water for the vast operation.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.