Sunday, June 10, 2012

Vår tids pilegrimsreise (konsumentkulturens symbolske høydepunkt)

Liksom pilgrimsresan var den centrala rituella begivenheten i de gamla religionerna utgör turistresan konsumtionskulturens symboliska höjdpunkt. Den är den stora befrielsen och belöningen vid slutet av vardagens trängsel och trivialitet. Turistresan är själva summan av konsumtionsmänniskans längtan och förväntningar av livet och den finns konstant som en möjlighet i våra tankar. Det finns ingen annan förbrukningsvara som är så laddad med förhandsförväntningar, beslöjade löften, drömmar och hopp. Den är ett slags gestaltning av konsumentens inre föreställning av paradiset i en yttre konkret handling. Turisten uppsöker de bilder som i medierna kommit att symbolisera det goda livet: stranden och palmerna, trottoarrestaurangen,  den gamla stadsdelen, köpgatorna och de antika ruinerna. På varje plats tar han eller hon ett fotografi och berör därvid mentalt sin drömbild via kameran, på samma sätt som pilgrimen berör de heliga relikerna med sina läppar. Det är i denna handling som turisten bekräftar att livet verkligen är vackert och gott, men framför allt är turistresan en total hängivenhet för konsumtionen som tillstånd. I resans avslutade tidsskede är alla relationer med omvärlden av ekonomisk art. Man kanske kan säga att turisten vattenplanar på ett tunt skikt av överhettad valuta, utan att på något sätt på allvar komma i kontakt med världens egentliga realiteter. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 70
Vår tids pilegrimer. Foto: Prolineserver

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...