Skip to main content

Vår tids pilegrimsreise (konsumentkulturens symbolske høydepunkt)

Liksom pilgrimsresan var den centrala rituella begivenheten i de gamla religionerna utgör turistresan konsumtionskulturens symboliska höjdpunkt. Den är den stora befrielsen och belöningen vid slutet av vardagens trängsel och trivialitet. Turistresan är själva summan av konsumtionsmänniskans längtan och förväntningar av livet och den finns konstant som en möjlighet i våra tankar. Det finns ingen annan förbrukningsvara som är så laddad med förhandsförväntningar, beslöjade löften, drömmar och hopp. Den är ett slags gestaltning av konsumentens inre föreställning av paradiset i en yttre konkret handling. Turisten uppsöker de bilder som i medierna kommit att symbolisera det goda livet: stranden och palmerna, trottoarrestaurangen,  den gamla stadsdelen, köpgatorna och de antika ruinerna. På varje plats tar han eller hon ett fotografi och berör därvid mentalt sin drömbild via kameran, på samma sätt som pilgrimen berör de heliga relikerna med sina läppar. Det är i denna handling som turisten bekräftar att livet verkligen är vackert och gott, men framför allt är turistresan en total hängivenhet för konsumtionen som tillstånd. I resans avslutade tidsskede är alla relationer med omvärlden av ekonomisk art. Man kanske kan säga att turisten vattenplanar på ett tunt skikt av överhettad valuta, utan att på något sätt på allvar komma i kontakt med världens egentliga realiteter. - Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 70

Turistenes paradis ved Mar Menor. La Manga i bakgrunnen.

-Flickr.

Den lille havfruen i København, et yndet pilegrimsmål.

"På varje plats tar han eller hon ett fotografi och berör därvid mentalt sin drömbild via mobil-kameran, på samma sätt som pilgrimen berör de heliga relikerna med sina läppar."

Deretter lastes den hellige digitale berøringen opp på FB og andre sosiale media, slik at slekt og venner umiddelbart kan bli var deres nye, opphøyde status, etter å ha rørt ved de hellige ikoner via iPhone.

-Flickr.

Turister på pilegrimsreise til Chocolate Hills, de hellige fjell i Bohols innland.

-Flickr.

Relatert


Organiserer seg mot turister på 14 søreuropeiske feriesteder

Ferie i utlandet forårsaker enorme mengder CO₂

Spanske forskere foreslår at turister bør stå mer i kø
Køer har alltid vært en del av de mest populære pilegrimsmålene, og da turistmålene i dag har erstattet de religiøse pilegrimsmålene, opplever konsumentmennesket det så stå i kø som en del av konsument-religionen, og er således med på å underbygge den moderne, kvasi-religiøse turist-erfaringen.
Urix forklarer masseturisme

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!