Skip to main content

Vår tids pilegrimsreise (konsumentkulturens symbolske høydepunkt)

Liksom pilgrimsresan var den centrala rituella begivenheten i de gamla religionerna utgör turistresan konsumtionskulturens symboliska höjdpunkt. Den är den stora befrielsen och belöningen vid slutet av vardagens trängsel och trivialitet. Turistresan är själva summan av konsumtionsmänniskans längtan och förväntningar av livet och den finns konstant som en möjlighet i våra tankar. Det finns ingen annan förbrukningsvara som är så laddad med förhandsförväntningar, beslöjade löften, drömmar och hopp. Den är ett slags gestaltning av konsumentens inre föreställning av paradiset i en yttre konkret handling. Turisten uppsöker de bilder som i medierna kommit att symbolisera det goda livet: stranden och palmerna, trottoarrestaurangen,  den gamla stadsdelen, köpgatorna och de antika ruinerna. På varje plats tar han eller hon ett fotografi och berör därvid mentalt sin drömbild via kameran, på samma sätt som pilgrimen berör de heliga relikerna med sina läppar. Det är i denna handling som turisten bekräftar att livet verkligen är vackert och gott, men framför allt är turistresan en total hängivenhet för konsumtionen som tillstånd. I resans avslutade tidsskede är alla relationer med omvärlden av ekonomisk art. Man kanske kan säga att turisten vattenplanar på ett tunt skikt av överhettad valuta, utan att på något sätt på allvar komma i kontakt med världens egentliga realiteter. - Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 70

Turistenes paradis ved Mar Menor. La Manga i bakgrunnen.

-Flickr.

Den lille havfruen i København, et yndet pilegrimsmål.

"På varje plats tar han eller hon ett fotografi och berör därvid mentalt sin drömbild via mobil-kameran, på samma sätt som pilgrimen berör de heliga relikerna med sina läppar."

Deretter lastes den hellige digitale berøringen opp på FB og andre sosiale media, slik at slekt og venner umiddelbart kan bli var deres nye, opphøyde status, etter å ha rørt ved de hellige ikoner via iPhone.

-Flickr.

Turister på pilegrimsreise til Chocolate Hills, de hellige fjell i Bohols innland.

-Flickr.

Relatert


Organiserer seg mot turister på 14 søreuropeiske feriesteder

Ferie i utlandet forårsaker enorme mengder CO₂

Spanske forskere foreslår at turister bør stå mer i kø
Køer har alltid vært en del av de mest populære pilegrimsmålene, og da turistmålene i dag har erstattet de religiøse pilegrimsmålene, opplever konsumentmennesket det så stå i kø som en del av konsument-religionen, og er således med på å underbygge den moderne, kvasi-religiøse turist-erfaringen.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166