Sunday, July 1, 2012

Ornament

Ett ornament var inte bara en dekoration, det var ett offer till skönheten och ett tecken på värdighet och livskraft.Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 264

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...