Skip to main content

Fuglekasser for trivsel og nytte

Image: Jenny Wren

Det er vår i lufta og på tide å få opp fuglekassene. Disse våre venner er viktige trivselsskapere og nyttige medhjelpere for å holde insektpopulasjoner i sjakk. Nå bekrefter forskning at fuglekasser er et enda mer effektivt tiltak enn man hittil har trodd. En ny undersøkelse viser at hele 40 prosent av larvene som ble angrepet av predatorer døde, selv om de ikke ble spist. Videre produserte de som overlevde færre avkom.
Caterpillars are a target of pest control, as they destroy food crops by eating the leaves of cabbages and other vegetables. This new study, however, suggests that natural predators, such as farmland birds, do not necessarily have to consume large numbers of insects, to have a significant effect on the size of the population. Researchers found that 40% of caterpillars that defended themselves from predators by regurgitating food, died before transforming into a butterfly, despite successfully surviving the initial attack.
The study also showed that on average large caterpillars have 60 eggs, but those that used their defences against daily predator attacks produced approximately 30 eggs. It is thought that this effect could be widespread amongst herbivorous insects, suggesting that predators may have a larger impact on reducing the population of agricultural pests than previously thought.- Science Daily. Insects That Deter Predators Produce Fewer Offspring
Jeg husker en film fra Kina om hvordan formann Mao beordret sitt folk om å drepe all småfugl fordi de spiste matkornet. Resultatet var naturligvis at skadeinsektene eksploderte i antall. Dessverre deler vårt industrialiserte jordbruk Maos syn om at vi er i kamp mot naturen, heller enn at vi skal samarbeide med den.

3 kasser med 20 meter mellom

For å hjelpe enkelte fuglearter til å klare seg bedre, kan vi gjøre en praktisk innsats ved å sette opp fuglekasser, oppfordrer Slagsvold.

Det bør alle som mater fugler, gjøre, mener han. Og ikke bare én fuglekasse:

– Sett gjerne opp to–tre med en avstand mellom seg på 20–30 meter. Da vil kjøttmeisen ta den ene, blåmeisen den andre og så er det plass til fluesnapperen i den tredje, sier han.

For lang avstand mellom kassene kan virke mot sin hensikt.

– Hvis vi setter kassene opp med større avstand, får vi meiser i alle! En kort avstand på 20–30 meter gjør at kassene blir stående innenfor ett territorium av kjøttmeis. Da vil meisene jage bort artsfrender, men ikke blåmeis eller fluesnappere.

Grunnen til at du ikke bare bør sette opp én eller to fuglekasser, er at du da gir en fordel til meisene som du i tillegg har hjulpet gjennom vinteren ved å gi mat, ifølge Slagsvold.

– Da vil de få fram mange nye rekrutter.

En mulighet er også å vente med å sette opp kassene til meisene har startet å hekke, og gjøre det først når fluesnapperne ankommer i begynnelsen av mai, foreslår fugleforskeren.
- Ikke overdriv fuglemating


Videre lesning:

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166