Skip to main content

Fuglekasser for trivsel og nytte

Image: Jenny Wren

Det er vår i lufta og på tide å få opp fuglekassene. Disse våre venner er viktige trivselsskapere og nyttige medhjelpere for å holde insektpopulasjoner i sjakk. Nå bekrefter forskning at fuglekasser er et enda mer effektivt tiltak enn man hittil har trodd. En ny undersøkelse viser at hele 40 prosent av larvene som ble angrepet av predatorer døde, selv om de ikke ble spist. Videre produserte de som overlevde færre avkom.
Caterpillars are a target of pest control, as they destroy food crops by eating the leaves of cabbages and other vegetables. This new study, however, suggests that natural predators, such as farmland birds, do not necessarily have to consume large numbers of insects, to have a significant effect on the size of the population. Researchers found that 40% of caterpillars that defended themselves from predators by regurgitating food, died before transforming into a butterfly, despite successfully surviving the initial attack.
The study also showed that on average large caterpillars have 60 eggs, but those that used their defences against daily predator attacks produced approximately 30 eggs. It is thought that this effect could be widespread amongst herbivorous insects, suggesting that predators may have a larger impact on reducing the population of agricultural pests than previously thought.- Science Daily. Insects That Deter Predators Produce Fewer Offspring
Jeg husker en film fra Kina om hvordan formann Mao beordret sitt folk om å drepe all småfugl fordi de spiste matkornet. Resultatet var naturligvis at skadeinsektene eksploderte i antall. Dessverre deler vårt industrialiserte jordbruk Maos syn om at vi er i kamp mot naturen, heller enn at vi skal samarbeide med den.

3 kasser med 20 meter mellom

For å hjelpe enkelte fuglearter til å klare seg bedre, kan vi gjøre en praktisk innsats ved å sette opp fuglekasser, oppfordrer Slagsvold.

Det bør alle som mater fugler, gjøre, mener han. Og ikke bare én fuglekasse:

– Sett gjerne opp to–tre med en avstand mellom seg på 20–30 meter. Da vil kjøttmeisen ta den ene, blåmeisen den andre og så er det plass til fluesnapperen i den tredje, sier han.

For lang avstand mellom kassene kan virke mot sin hensikt.

– Hvis vi setter kassene opp med større avstand, får vi meiser i alle! En kort avstand på 20–30 meter gjør at kassene blir stående innenfor ett territorium av kjøttmeis. Da vil meisene jage bort artsfrender, men ikke blåmeis eller fluesnappere.

Grunnen til at du ikke bare bør sette opp én eller to fuglekasser, er at du da gir en fordel til meisene som du i tillegg har hjulpet gjennom vinteren ved å gi mat, ifølge Slagsvold.

– Da vil de få fram mange nye rekrutter.

En mulighet er også å vente med å sette opp kassene til meisene har startet å hekke, og gjøre det først når fluesnapperne ankommer i begynnelsen av mai, foreslår fugleforskeren.
- Ikke overdriv fuglemating


Videre lesning:

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!

Overflatebehandling

EmulsjonsmalingFibermalingGrunningJernvitriolKalk- / kalksementmalingKaseinmaling LeirmalingLinoljeLinoljemalingLimmalingLutNaturlige harpikser NaturmalingPigmentRustbeskyttelseSilikatmalingSkjellakkSlammalingSyntetisk malingSåpeTreoljeTretjæreVannglassVoks