Skip to main content

Fuglekasser for trivsel og nytte

Image: Jenny Wren

Det er vår i lufta og på tide å få opp fuglekassene. Disse våre venner er viktige trivselsskapere og nyttige medhjelpere for å holde insektpopulasjoner i sjakk. Nå bekrefter forskning at fuglekasser er et enda mer effektivt tiltak enn man hittil har trodd. En ny undersøkelse viser at hele 40 prosent av larvene som ble angrepet av predatorer døde, selv om de ikke ble spist. Videre produserte de som overlevde færre avkom.
Caterpillars are a target of pest control, as they destroy food crops by eating the leaves of cabbages and other vegetables. This new study, however, suggests that natural predators, such as farmland birds, do not necessarily have to consume large numbers of insects, to have a significant effect on the size of the population. Researchers found that 40% of caterpillars that defended themselves from predators by regurgitating food, died before transforming into a butterfly, despite successfully surviving the initial attack.
The study also showed that on average large caterpillars have 60 eggs, but those that used their defences against daily predator attacks produced approximately 30 eggs. It is thought that this effect could be widespread amongst herbivorous insects, suggesting that predators may have a larger impact on reducing the population of agricultural pests than previously thought.- Science Daily. Insects That Deter Predators Produce Fewer Offspring
Jeg husker en film fra Kina om hvordan formann Mao beordret sitt folk om å drepe all småfugl fordi de spiste matkornet. Resultatet var naturligvis at skadeinsektene eksploderte i antall. Dessverre deler vårt industrialiserte jordbruk Maos syn om at vi er i kamp mot naturen, heller enn at vi skal samarbeide med den.

3 kasser med 20 meter mellom

For å hjelpe enkelte fuglearter til å klare seg bedre, kan vi gjøre en praktisk innsats ved å sette opp fuglekasser, oppfordrer Slagsvold.

Det bør alle som mater fugler, gjøre, mener han. Og ikke bare én fuglekasse:

– Sett gjerne opp to–tre med en avstand mellom seg på 20–30 meter. Da vil kjøttmeisen ta den ene, blåmeisen den andre og så er det plass til fluesnapperen i den tredje, sier han.

For lang avstand mellom kassene kan virke mot sin hensikt.

– Hvis vi setter kassene opp med større avstand, får vi meiser i alle! En kort avstand på 20–30 meter gjør at kassene blir stående innenfor ett territorium av kjøttmeis. Da vil meisene jage bort artsfrender, men ikke blåmeis eller fluesnappere.

Grunnen til at du ikke bare bør sette opp én eller to fuglekasser, er at du da gir en fordel til meisene som du i tillegg har hjulpet gjennom vinteren ved å gi mat, ifølge Slagsvold.

– Da vil de få fram mange nye rekrutter.

En mulighet er også å vente med å sette opp kassene til meisene har startet å hekke, og gjøre det først når fluesnapperne ankommer i begynnelsen av mai, foreslår fugleforskeren.
- Ikke overdriv fuglemating


Videre lesning:

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.