Skip to main content

Bollier and the New World

Many of the familiar distinctions between “public” and “private,” and between “economic” and “social” just don’t make sense in this new world. The old categories imply a segmented, rational world driven by mechanical cause-and-effect relationships and a separation between humans and an objectified Nature (“the environment”). They imply that “the Economy” is something that exists apart from us, and that institutions and experts should govern our lives and confer social meanings. By contrast, commoners and Occupiers are an attempt to reclaim a bottom-up, decentralized autonomy and control. They realize that the world is an interconnected whole in which humans and nature are mysteriously interconnected in a world animated by complex forces that embody a different pattern – forces such as the unconscious, the spiritual and the ecological that will likely remain inscrutable to Enlightenment categories. - David Bollier
Like the Occupy protests last year, this gathering did not focus on what government might do for the American people. That is considered a lost cause for now, or at least, a secondary focal point. It is clear that the market/state duopoly is so entrenched and collusive that “working within the system” will yield only piecemeal, marginal gains. As the fights on climate change, finance reform, food, energy and countless other issues have shown, the only way to really meet people’s needs and save the planet is to strive for systemic change: New types of governance and production. New opportunities for distributed activism and innovation. A sweeping aside of self-serving and reactionary institutional monopolies. David Bollier

Stained glass window by the art nouveau master Alfons Mucha in St. Vitus Cathedral, Prague.

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166