Skip to main content

Bollier and the New World

Many of the familiar distinctions between “public” and “private,” and between “economic” and “social” just don’t make sense in this new world. The old categories imply a segmented, rational world driven by mechanical cause-and-effect relationships and a separation between humans and an objectified Nature (“the environment”). They imply that “the Economy” is something that exists apart from us, and that institutions and experts should govern our lives and confer social meanings. By contrast, commoners and Occupiers are an attempt to reclaim a bottom-up, decentralized autonomy and control. They realize that the world is an interconnected whole in which humans and nature are mysteriously interconnected in a world animated by complex forces that embody a different pattern – forces such as the unconscious, the spiritual and the ecological that will likely remain inscrutable to Enlightenment categories. - David Bollier
Like the Occupy protests last year, this gathering did not focus on what government might do for the American people. That is considered a lost cause for now, or at least, a secondary focal point. It is clear that the market/state duopoly is so entrenched and collusive that “working within the system” will yield only piecemeal, marginal gains. As the fights on climate change, finance reform, food, energy and countless other issues have shown, the only way to really meet people’s needs and save the planet is to strive for systemic change: New types of governance and production. New opportunities for distributed activism and innovation. A sweeping aside of self-serving and reactionary institutional monopolies. David Bollier

Stained glass window by the art nouveau master Alfons Mucha in St. Vitus Cathedral, Prague.

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…