Monday, July 3, 2017

To dører - to tidsaldre

Dør fra 1920, laget av min oldefar til hans nye stabbur.

We have been told that our society has grown wealthier over these last 200 years, yet our building record tells a different story. The record we read here is of a civilization entering a dark age. Instead of the settling of a continent as manifested in our nation’s first 200 years of building, begun in 1607, the last 200 years, in Wendell Berry’s memorable phrase, reflect the “unsettling of America.” The record along the rail line speaks of a people who no longer build for the future. And surely, underlying the barbarity of all dark ages is life lived without much attention to the future, much less any hope for it. For barbarians, like animals, only the present moment matters. - Milton Wilfred Grenfell


Det nyeste tilskuddet til tunet på Grythengen, pumpehuset fra teknisk etat i Østre Toten.

Dette pumpehuset står nå imot stabburet på Grythengen, men de har klart å legge det skrått ifht. stabburet og de andre bygningene, slik at tunfølelsen degraderes. Dette er et brudd med en tusenårig tradisjon!

Denne åndssløvheten av vår tid representeres best ved den ufattelig stygge døra de har klasket på, ei ståldør som allerede har mottatt sine bolker.

 Teknisk etat burde vært meget ydmyke for at de fikk lov til å plassere pumpehuset i dette historiske miljøet, og burde gjort alt i sin makt for å styrke kvalitetene til stedet. Den beste måten de kunne gjort dette på var ved å la pumpehuset utformes som et mini-stabbur, med ei tilsvarende dør som i stabburet.

Slik ville pumpehuset blitt et ekko av stabburet og fullbyrdet den tolvte transformasjonene for helhet i universet.

"When echoes are present, the various smaller elements and centers, from which the larger centers are made, are all members of the same family; they contain echoes of one another; there are deep internal similarities between them which tie them together to form a single unity." - Christopher Alexander, p. 218, Book One, The Nature of Order

Denne videoen forklarer alt som det er. Som mennesker, og ikke minst som etater, har vi et ENORMT ansvar for å styrke skjønnhet, livskvalitet og identitet i våre omgivelser!

Teknokratene, entreprenørene, byråkratene, ingeniørene, arkitektene, de har alle feilet!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...