Skip to main content

Snyltegenerøsitet

Som de som har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket - Individer og samfunn i lys av evolusjon" vet er mennesket strategispillere, hvor man velger enten taper- eller vinnerstrategi ut fra situasjon. Hva som slo meg forleden dag er at en glimrende strategi, som blir svært mye benyttet, er å velge en taperstrategi kamuflert som vinnerstrategi, derfor begrepet snyltegenerøsitet.

Jeg er ikke linguist og kan derfor ikke si om et nytt ord sammensatt av to gamle ord, er et nytt ord eller kun et begrep? Men et nytt begrep er det i alle fall, da det ikke gir et eneste treff på Google. Så vi kan slå fast at begrepet "snyltegenerøsitet" ble skapt av undertegnede på slutten av mai måned 2018. Et bevis på at de små grå fremdeles fungerer etter passerte femti.

Favorittfrasen til de snyltegenerøse er at "det må du tåle", eller "såpass må du tåle", gjerne på vegne av andre når det ikke rammer dem selv. Andre begreper de benytter seg av kan være slik som at "man velger ikke sine naboer", underforstått at folk er som de er og man får tåle alskens uvaner, hvis ikke er man ikke et generøst menneske. De som kommer med slike uttalelser bor gjerne langt ute i jordbæråkeren selv, godt unna andre naboer.

Eksempler på hva man skal tåle kan være høyrøstet tale over de grønne enger en sommerkveld. Men bor man i en stille eng behøver man ikke tale like høyrøstet i mobilen eller rundt kaffebordet, som da Titus åpnet Colosseum og talte til folket i Rom. Blir dette påpekt vil denne høyrøstede personen hevde at såpass må man tåle, gjerne med henvisning til at barn lager litt støy når de leker. Problemet er at man høres slettes ikke ut som barn som leker, men som en gammel sauebukk som står og breker. Etterpå fortsetter brekingen som før, bare enda noen volumhakk høyere, for å ta knekken på denne ugenerøse personen som "ikke tåler barn".

Så slik er menneskene😒

En gammel sauebukk som står og breker over de grønne enger en stille sommerkveld vil gjerne, hvis du påpeker denne øredøvende brekingen, som om det var keiser Titus som talte ved åpningen av Colosseum, vri det til at du er en anti-generøs person som ikke tåler barns lek. Etterpå fortsetter helst brekingen verre enn noensinne!

Et eksempel på snyltegenerøsitet av verste sort, for å ta knekken på sine konkurrenter samtidig som man kan framstå og se på seg selv som en generøs person.

Venner av sauebukken vil naturligvis hevde at man ikke velger sine naboer, og selv benytte anledningen til å snyltegenerøsitere på denne forkvaklede høysensitive personen som "ikke tåler såpass"!

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Venter metankatastrofen oss?

I dag inneholder atmosfæren 5 gigatonn metan. Et estimat anslår at rundt 50 gigatonn metan kan være i ferd med å frigis i Arktis, dvs. en tidobling. Flere tusen gigatonn ligger lagret i den arktiske permafrosten, i den Øst-Sibirske arktiske havhylla alene ligger det 500 - 5000 gigatonn metan.

Metan er ved frigjøring mer enn 150 ganger sterkere som klimagass enn CO2, etter 20 år 86 ganger sterkere i gjennomsnitt, og etter 100 år 23 ganger sterkere. Dette fordi den blir til H2O og CO2.

Mennesket er et produkt av ilden, dette ser nå ut til å bli vår bane. Imens er det søndagsåpne butikker som debatteres, selvsagt en uting og et pådriv for konsumerismen, men allikevel et bevis på menneskets korte tidshorisont.

"Geoengineering" kan ikke hjelpe oss, det er langt mer fornuftig å lagre karbon i jordsmonnet. Det er 5-6 ganger mer karbon i jorda enn i atmosfæren og vegetasjonen sammenlagt. Her kan biokull (terra preta) spille en viktig rolle.

Biokull kan bli i jorda i flere hundre tu…

Den djupe grenda

Underleg er det å vera i fedregrenda, og frykte at den djupe grenda bakom skal ta det siste andedraget. Då har vi berre att den grunne grenda, som er ein illusjon frå Amerika.
I den grunne grenda har plassmålaren vorte ein kulissemålar, for kulisseplassar, lik fototapet med sponplatar bakom.
I den djupe grenda syng ein songane åt fedrane sine. Ein vyrder og aktar dei gamle plassane, lik levande historiemåleri i landskapet. Måla med kraftfulle penslar, av autonomi, krinslaup og retrovasjon.
I den grunne grenda har dei gamle plassane vorte villaparkar. Ein dyrkar ikkje permakultur, men får alle behov dekte utanifrå, gjennom røyr, kablar, bilar og pumpehus.
I den djupe grenda rår stilla, og elden bakom, frå dei som gjekk føre, brenn sterk og klår. Viss denne elden sloknar, rår berre den grunne grenda, og då kjem kulden snikande.