Skip to main content

Snyltegenerøsitet

Som de som har lest Terje Bongards bok "Det biologiske mennesket - Individer og samfunn i lys av evolusjon" vet er mennesket strategispillere, hvor man velger enten taper- eller vinnerstrategi ut fra situasjon. Hva som slo meg forleden dag er at en glimrende strategi, som blir svært mye benyttet, er å velge en taperstrategi kamuflert som vinnerstrategi, derfor begrepet snyltegenerøsitet.

Jeg er ikke linguist og kan derfor ikke si om et nytt ord sammensatt av to gamle ord, er et nytt ord eller kun et begrep? Men et nytt begrep er det i alle fall, da det ikke gir et eneste treff på Google. Så vi kan slå fast at begrepet "snyltegenerøsitet" ble skapt av undertegnede på slutten av mai måned 2018. Et bevis på at de små grå fremdeles fungerer etter passerte femti.

Favorittfrasen til de snyltegenerøse er at "det må du tåle", eller "såpass må du tåle", gjerne på vegne av andre når det ikke rammer dem selv. Andre begreper de benytter seg av kan være slik som at "man velger ikke sine naboer", underforstått at folk er som de er og man får tåle alskens uvaner, hvis ikke er man ikke et generøst menneske. De som kommer med slike uttalelser bor gjerne langt ute i jordbæråkeren selv, godt unna andre naboer.

Eksempler på hva man skal tåle kan være høyrøstet tale over de grønne enger en sommerkveld. Men bor man i en stille eng behøver man ikke tale like høyrøstet i mobilen eller rundt kaffebordet, som da Titus åpnet Colosseum og talte til folket i Rom. Blir dette påpekt vil denne høyrøstede personen hevde at såpass må man tåle, gjerne med henvisning til at barn lager litt støy når de leker. Problemet er at man høres slettes ikke ut som barn som leker, men som en gammel sauebukk som står og breker. Etterpå fortsetter brekingen som før, bare enda noen volumhakk høyere, for å ta knekken på denne ugenerøse personen som "ikke tåler barn".

Så slik er menneskene😒

En gammel sauebukk som står og breker over de grønne enger en stille sommerkveld vil gjerne, hvis du påpeker denne øredøvende brekingen, som om det var keiser Titus som talte ved åpningen av Colosseum, vri det til at du er en anti-generøs person som ikke tåler barns lek. Etterpå fortsetter helst brekingen verre enn noensinne!

Et eksempel på snyltegenerøsitet av verste sort, for å ta knekken på sine konkurrenter samtidig som man kan framstå og se på seg selv som en generøs person.

Venner av sauebukken vil naturligvis hevde at man ikke velger sine naboer, og selv benytte anledningen til å snyltegenerøsitere på denne forkvaklede høysensitive personen som "ikke tåler såpass"!

-Wikimedia.

Comments

Popular posts from this blog

Paddehoa og plassen min

Kjære plassen min, kvalt du vart, lik ei paddehoe alle paddehannane kasta seg over i dammen om våren.
Dei ville alle bu ved dine grøne enger, då dei tykte det her var so vent og fredeleg. Men dei vørde deg ikkje, og no er du kvalt til daude.
Herr Fossemøllens augnestein stend utan låven sin, her gjeng ikkje lenger dyr og beitar i dine grøne enger. Berre grasklipparar beitar her no.
Dei elska deg til daude, og med deg i grava di tok du den rike
grendearven din.
No stend vi ribba attende.

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…