Monday, June 25, 2012

Sanningen är det som betalar sig bäst

Mänskligheten har blivit offer för en ödeläggande ekonomisk logik. Från att en gång ha varit ett sekundärt redskap har ekonomin blivit själva målet för vår existens. I detta perspektiv är ekonomisk tillväxt ett odiskutabelt gott, oavsett vilka konsekvenser det kan ha för livet på jorden. Detta är den rationella materialismens avslutande fas. Varje försök att fasthålla illusionen om en djupare mening i tillvaron ges upp till fördel för en ren och oförfalskad nihilism. Sanningen är det som betalar sig bäst. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 167
Foto: Roland zh

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...