Wednesday, July 4, 2012

Den industriella revolutionen var en förbrytelse mot naturen och den utarmade vanliga människors liv

Den framträdande engelske diktaren William Wordsworth observerade redan i början av 1800-talet att den industriella revolutionen var en förbrytelse mot naturen och att den utarmade vanliga människors liv. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 290
William Wordsworth

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...