Friday, April 8, 2011

Jordens oksygenproduksjon

Jordens planter og alger produserer årlig cirka 2,7 X 10^11 tonn oksygen. Rundt 80 prosent av dette kommer fra alger i havet, resten kommer fra planter på land. Jordens organismer forbruker omtrent like mye oksygen som det blir produsert. Totalmengden oksygen i atmosfæren, som er cirka 4500 ganger større enn årsproduksjonen, er følgelig konstant. - Illustrert Vitenskap nr. 6/2011
Videre lesning:

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...