Skip to main content

På tide vi setter oss ned

Så har jeg igjen lyttet til samtalen med Terje Bongard hos Levevei i 2013, og kan slå fast at dette er Norges fremste formidler, særlig hvis man ganger opp mannens formidlingsevne med hans kunnskap. Samtalen begynner med å trekke fram menneskets trang til å dupere hverandre, gjerne på subtile måter, slik at ikke ens eget rykte som generøs skades (her benyttes både passiv og aktiv dupering). Særlig hvis man har å gjøre med noen som skiller seg litt ut fra den gemene hop kan en sådan taperstrategi fort vise seg å bli en vinnerstrategi, og man får bekreftet sitt selvbilde som normal. Nordmenn er svært engstelige for ikke å framstå som normale, og er de verste på dette området nest etter svenskene.


Hos debatt1. Hos VD.

Et lite stykke ut i samtalen kommer Bongard med et talende bilde på at når noen reiser seg i en sal for å se bedre, vil de bak også måtte reise seg for å se, og til slutt vil hele salen stå, slik at ingen ser bedre enn hvis alle var forblitt sittende.

Dette er en fin allegori på kapitalismen, hvor vi har de som reiser seg på den sosioøkonomiske arenaen, slik at de andre også må reise seg opp for å synes. Til slutt vil vi alle ha mer enn det vi trenger for ikke å tape synlighet. Særlig godt vises denne utviklingen i boligstørrelse. Hadde vi alle blitt sittende ville vi hatt det meget bedre. Det er derfor nå på tide at vi setter oss ned igjen i samlet flokk!

Alvorlig blir det når samtalen kommer inn på type-3 sivilisasjoner, som menneskeheten ennå ikke har opplevd. Type-3 mennesker er de som klarer å lære av sine feil. Kan vi lære av tidligere sivilisasjoners fall?

RID-modellen som Bongard presenterer som løsningen synes å være vanskelig å svelge for anarkister, fordi den har i seg et biologisk hierarki. Selvsagt ville det beste vært en flat nettverksstruktur, men er det nødvendig med et hierarki for å temme uønsket menneskeatferd og fordele ressursene, bør anarkistene svelge dette. Tross alt vil første nettverksnivå gi oss enestående, selvorganiserende produksjonsceller i et ekte selveierdemokrati, uten flosshatt!

De som ikke har lyttet til denne samtalen hos Levevei og som ikke har lest Bongards bok "Det biologiske mennesket", lever sine liv i selvbedrag og innenfor en virkelighetsforståelse som er en illusjon.

Kunnskapen om menneskeatferd er begredelig, og at ikke en større bevegelse ala Fremtiden i våre hender har oppstått rundt Bongard, er vanskelig å forstå. Men mennesket vil jo helst lytte til det som kiler dem i ørene, som at de er snille på bunn, derfor fikk nok Erik Damman et større gjennomslag.Det er fullt i salen og på tide vi setter oss ned.

Illustrasjon: Gail Tverberg på OFW.

Til slutt en fin innføring i grunnleggende atferdsøkologi av Bongard:

 Det menneskelige grunnfjell: Følelser som tilpasninger til et førhistorisk liv

Menneskets innebygde dårskap


Les hos Trond Andresen:

Etter Castros død. Jeg skreiv følgende i et annet forum i dag:

Problemet er at kommunistene og lignende bevegelser har hatt for lav forståelse av menneskets innebygde dårskap. Det har de til felles med absolutt alle andre bevegelser, partier og organisasjoner, også kapitalistiske sådanne.

Men når man har EN organisasjon som har skaffet seg all makt (som på Cuba), så utvikler det seg lovmessig råte innad i organisasjonen. Kadrene endrer seg til det verre, og karrierister melder seg inn med tanke bare på seg sjøl.

Skal man kvitte seg med den mest brutale kapitalismen og skape bedre samfunn, må forståelse av menneskets problematiske innebygde mentale tilbøyeligheter* være utbredt i det nye samfunnet, og man må snakke åpent, uredd og hyppig om dem blant folk, og spesielt retta mot slike som er i maktposisjoner. Og man må - og dette er tøft - sjøl akseptere at andre friskt og freidig kritiserer det de mener er dine mer eller mindre vikarierende motiver.

Dette er faen meg ikke lett: Dette er et samfunn hvor man ikke bare gir kritikk, men også må akseptere skarp kritikk av egne angivelige bakenforliggende motiver. Til og med der hvor kritikken er urimelig; det er en nisse som man bare må leve med at følger med lasset.

Dette er ikke noe vi får til med det første.

I dag er melodien det motsatte: det verste du kan gjøre, er åpent å stille spørsmål ved om de motiver som en en eller annen form for maktperson gir seg ut for å ha, er de egentlige motivene. For gjør man slik, blir mottakeren blodig fornærma, og det å være ekstra fornærma er utvikla til en hersketeknikk. Dette gjelder generelt, i alle sammenhenger hvor mennesker jobber sammen i organisasjoner, også i det kapitalistiske Norge.

Jeg er forhenværende RV'er, og husker hvordan det på 90-tallet ble en svær bevegelse i AKP/RV-kretser for å kle seg i sekk og aske fordi det hadde vært så mange unødig "harde slag i diskusjonene", ikke minst mot de som gjerne ble kalt "jentene" i rørsla. Den sentrale ideologen bak dette var Kjersti Ericsson. Dette vokste og utvikla seg til en slags religion som ennå gjelder -- og som ligner det som i dag er blitt så hotte greier både her og utenlands, med "safe spaces" og "trigger warnings". Denne klamme sensitivitets-greia -- som sjølsagt ble brukt for det den var verdt for å fremme egne posisjoner i indre konflikter -- var en av grunnene til at jeg sa farvel til RV/Rødt.
________

* Venstresida bør lese seg opp på evolusjonspsykologi. Noen punkter her fra et foredrag (engelsk):
____

On evolutionary psychology: Controversies exist, but it is now widely agreed that some problematic in-built mental traits were favourable in producing descendants in a stone age setting …

… hard-wired into us by evolution over tens of thousands of generations. Evolutionary selection does not apply only below the neck.

First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having descendants that could have further descendants.

BUT: aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals), intrigues, herd mentality, need to be right at any cost, hostility to the outgroup, suspiciousness, manipulativeness and cheating.

Comments

Popular posts from this blog

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …