Skip to main content

Tesla følger mine anbefalinger og lanserer vakkert soltak!

Teslas nye, fraktale soltak.

Fikk tips om dette vakre, nye soltaket fra Tesla på Arkitekturupproret!
Herlig soltak! Har gruet meg til alle fikk stygge, store, blanke solpaneler på taket, men dette er lovende. Bare synd at det sitter på en suburban bunker, som vi har mer enn nok av. Elektriske biler er dessuten bare en delløsning, hovedløsningen må være kompakte, gåvennlige byer, som Village Towns.
Det er med tilfredshet jeg konstaterer at Tesla utvilsomt har lest min kommentar hos forskning.no fra 2013, og fulgt mine retningslinjer.

Les artikkelen jeg kommenterte til:

- En boligdrøm om null utslipp

Kommentaren nedenfor ble slettet da det ble innført nytt layout:
Det er to store problemer med å dekke et tak med solcellepaneler, det første ligger i strukturen til solcellepanelene, eller det at disse mangler struktur, på samme vis som glass eller speil:
"Large, plain objects or surfaces disturb the observer by presenting no information — the most disturbing being surfaces of glass or mirrors that prevent the eye from even focusing on them. We instantly look for reference points, either in a form’s interior, or at its edge. We need to comprehend a structure as quickly as possible, to make sure that it poses no threat to us. Large uniform regions with abrupt, ill-defined boundaries generate physiological distress as the instrument (namely, the eye/brain system) seeks visual information that isn’t there, thus frustrating our cognitive process." The Sensory Necessity for Ornament, by Nikos A. Salingaros
Skal solcellepaneler kunne gi den samme biofile innvirkningen på observatøren som naturmaterialer, f.eks. taktegl, må panelene gis en biofil struktur som skaper en forbindelse til menneskesinnets dype biofile røtter, slik disse ble utviklet i det afrikanske savannelandskapet:
"Architecture connects to the human consciousness via the smallest details, whether those buildings are in a traditional, or a Modernist style. The psychological need for detail at the smallest perceivable scale is illustrated by the widespread use of natural surfaces such as polished wood and stone, whenever it is economically feasible. Such surfaces provide an emotional connection to details well below 1 mm in size. The eye actually perceives the natural structures that characterize real wood or marble, even though they are at the limit of visual perception. One is not easily fooled by Formica even at a distance.

It is possible to highlight the connection between an observer and the microscopic structure of materials, which is obtained via the scaling hierarchy. From the human scale on down, there exists an infinite hierarchy of decreasing scales connecting us to the basic components of matter. This downward scaling links man to the microcosm, and is just as important as the more obvious connection to the larger scales. We establish a strong connection to materials that have a clear hierarchical microstructure, but not to featureless materials that are either amorphous, transparent, or highly reflective.

Materials lacking in natural qualities often result in unresponsive surfaces. That is in part due to the ways they are employed. Modern materials, which as a rule have no ordered microstructure, can establish an emotional connection only through the scaling hierarchy. One needs to differentiate surfaces and to articulate subdivisions much more than with natural materials. That might involve combining matte with shiny materials, and re-introducing detail and color. We do not advocate copying natural materials, but rather finding expressive means to utilize each material’s own intrinsic capabilities." – Nikos A. Salingaros
Den optimale overflatestrukturen har en fraktal ladning på D=1,4, dvs. det samme som afrikansk savannelandskap: http://www.math.utsa.edu/~yxk8...

Et optimalt skaleringshierarki ≈ 2,7. Se: http://meandering-through-math...

Min andre innvending er at de fleste moderne bygninger som kles med solcellepaneler har stressende takformer, særlig ser jeg at halvsaltak er populært, hvor taket kuttes på midten, noe som helt ødelegger effekten av det vernende taket, eller "Sheltering Roof":
"We believe that this connection between the geometry of roofs, and their capacity to provide psychological shelter, can be put on empirical grounds: first, there is a kind of evidence which shows that both children and adults naturally incline toward the sheltering roofs, almost as if they had archetypal properties." — A Pattern Language, page 571
Hele artikkelen min hos PRI-Australia om Alexanders "Pattern" 117, SHELTERING ROOF, kan lastes ned her: http://permaculturenews.org/20...

Til slutt et bilde jeg fant på Wikimedia som viser hvor galt det kan gå: http://upload.wikimedia.org/wi...

Her ser man tydelig den monotone strukturen til solcellepanelene i kontrast til den organiske strukturen til huset. Er det noe som virkelig er nedtrykkende og kan gjøre et menneske deprimert, så er det monotoni. Jeg vil anbefale å lese artikkelen "Why Monotonous Repetition is Unsatisfying": http://permaculturenews.org/20...
Men så vakkert som disse teglsteinstakene, nei det kan det aldri bli.

Relatert:

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!