Skip to main content

Six Arguments for the Elimination of Capitalism

Nihonbashi, Tokyo.

-Flickr.

1) Amorality – increase of individual and corporate wealth is the only core principle of capitalism. Recognition of any social concern or relationship to the natural world that transcends the goal of increasing capital accumulation is extrinsic to the system.

2) Dependence on growth – capitalism relies on limitless growth, but the natural resources essential to wealth production are finite. Super-exploitation is exhausting those resources and destroying the ecosystems of which they are a part, jeopardizing human survival as well as that of other species.

3) Propensity to war – since the only goal is to accumulate rather than distribute wealth, resources that produce wealth must be controlled; therefore war is inevitable.

4) Intrinsic inequity – without any constraining outside force or internalized principle of social equity, capital accumulation leads almost exclusively to more accumulation, and capital is concentrated in fewer and fewer hands.

5) Anti-democratic – democracies are corruptible: wealth can purchase most of the representation it needs to get the laws necessary for further accumulation and concentration of wealth. This means that as the concentration of wealth increases, democracy is degraded and ultimately destroyed.

6) Unproductive of real happiness – human happiness and wellbeing are demonstrably tied to other factors besides capital accumulation. Extreme poverty is clearly unproductive of happiness, but so is wealth, past a relatively modest level. Happiness is most widespread where there are guarantees that basic needs will be met for all, wealth is more equitably distributed, and bonds between people and the natural environment are still stronger than the desire to accumulate wealth. Christy RodgersIt is easier to imagine the end of the world than it is to imagine the end of capitalism. Frederic Jameson

Related reading:

Comments

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166