Skip to main content

You Must Always Looks for Those Sparks of Life

By Christopher Alexander. Original text here. Published at P2P-Foundation on 28th March 2015.


Whenever you start a project, or whenever you begin to take action, you must always looks for those sparks of life, among the buildings, or in the open land -- places that, just very slightly, have a quality that make you feel fractionally a little more alive and a little more inclined to love life.

You need to be very discriminating when you do this. If you get good at recognizing such places, they may be fragments, only, in the middle of stuff that is not worth much.

These small fragments are too precious to be swept carelessly out of the way, or destroyed, or casually rebuilt. They are capable, like seeds, of starting the new life of the place, like fresh shoots.

Indeed, if you start with nothing but these fragments -- a bench here, the base of a tree that has primroses around it in spring, an archway from an ancient building, a piece of a brick wall with lovely scarlet bricks -- keep all of them. These are what we mean by "magic configurations." You can always find a way to build whatever new you are going to build, without destroying these magic configurations.

If you follow this rule, it will give the place you are making, an altogether different character.

Do not think that you can achieve the same end, by plucking the beautiful fragment, and replanting it, or inserting it into some other structure. That will always be damage, as if one had hacked out a piece of life and pasted it into a new place. It can't be done, because the life that exists in a thing, always comes from the larger context -- it is both its existence in the land, as it is, and the thing itself, which are capable of giving continuity to life.

Comments

Popular posts from this blog

Kapping av hulkillist

Hadde nesten ferdig et hjørne med hulkillister i dag, men så fikk jeg somlet meg til å kappe 2 mm for mye. Da var dagen over og rett hjem og helga ødelagt! Men får tro jeg får en ny dag i mårå? Har funnet litt på nett, så går på med fornyet optimisme over helga. Får trøste meg med at skal man bli god i noe må man minst holde på 10.000 timer.
En god artikkel:
5 snarveier når du skal legge lister
En kommentar: Kort sagt må man tenke motsatt når man lister med hulkil. Se for deg at du legger lista feil vei (den som peker mot/tar i taket) legger du jevnt med underlaget på sagen. Den delen som skal på veggen legger du på anlegget/landet på sagen.  Skjær den første vinkelen du trenger. Så maler du deg ut ifra den, setter merke på den delen som ligger på anlegget/landet på sagen, vrir saga til den vinkelen du skal ha... skjærer forsiktig litt og litt av til du treffer streken...

Så bare til å montere :)

Lite tips er å kappe hulkil lister 1-2 mm for kort, slik at du har litt plass å bevege lis…

Minus låven

Det er de som hevder at etterkrigstida har vært fremskrittets tid. Knut Hamsun ville vært sterkt uenig i et slikt syn. Fordi som han formulerte det: "Fremskritt, det er menneskets trivsel." En forutsetning for trivsel er den menneskelige skala, som aller best kan illustreres med totenarden til tippoldefaren min. Pumpehuset ved Grythengen er helt ute av den menneskelig skala, hvor man pumper vann fra Mjøsas dyp opp til toppen av grenda som var himmelporten til Totenåsen. Brønnen som lå her før var i den menneskelige skala, en teknologi så liten at man kunne holde den i hånda. På samme vis som sæterstien mellom Holmstadsveen og Hongsætra var i den menneskelige skala, nå er den i maskinskala, eller nærmere bestemt tråkkemaskinskala.
Tvert imot kan vi slå fast at fremskrittet har forduftet, da trivselen ble borte med at stoltheten forsvant. Fordi uten den menneskelige skala finnes ingen stolthet, da det kun er maskinen som kan spille denne skalaen. Ikke kulturbæreren eller hist…

Hårdåg i engen I

Følg "Hårdåg i engen II"!Det kommer en tid da historien skal skrives. Våre etterkommere er interessert. - John-Arvid Volden, Utflyttet frøyværing
Selv fotograferer og deler jeg først og fremst for våre etterkommere, slik at de kan ha en historie å skrive, hvis de er interessert. Volden tror de vil være det. I likhet med Volden vil vi snart også være utflyttet, da skjebnen ville det slik at vi skulle være her en tid. Men kommer en vakker sommerkveld, som i går kveld, har man straks denne forskrekkelige gaulingen og kaklingen utover de grønne enger langt inn i sommernatta. Ikke alle forstår at himmelengene er like hellige som en hvilken som helst katedral, dessverre. For her ble husmannstroen født!