Sunday, July 1, 2012

Livsutvecklingens gyllne snitt

För att överleva skall vi hitta tillbaka till jorden och till långsamheten, till platsen och tidens enhet. Vi skall vända hem till där vi kom ifrån, men med all den vetskap och kunnande vi har tillägnat oss på den långa resan bort. Uppgiften är att genomföra en medveten och systematisk reduktion av den materiella konsumtionen i alla delar av vårt samhälle. Härvid kommer vi att bli i stånd att skapa ett kulturellt fundament som förbinder människan direkt med naturen. Ju närmare vi kommer en förbrukning som svarar till den mängd energi som solen tillför jorden, desto mer precist kommer samhället att fällas in i den planetariska ekologin. Denna balanspunkt definierar dessutom ett estetiskt maximum för kulturen i sin helhet. Livet så som det vecklar ut sig på vår planet, är en uppsummering av universums samlade strävanden ned i
minsta atomära detalj. Livsutvecklingens gyllne snitt skall därför finnas i den speciella relationen mellan solens utstrålning, avståndet till jorden och arealen av jordens yta. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 269-270

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...