Skip to main content

Som vore vi astronauter på en främmande och livsfientlig planet

Den ekologiska medvetenheten kan emellertid först bli till en rörelse av verklig betydelse när vi lyckas vrida oss fria ur den gigantiska maskin som idag behärskar våra liv. Mänskligheten är offer för rädsla och propaganda. Vi har överbevisats om att den konstanta teknologiska utvecklingen och ekonomiska tillväxten är vår enda räddning från ett liv i nöd och lidande. Det underförstådda meddelandet är att vi befinner oss i en permanent stridszon. Konsumtionen och den fria marknaden skall främjas till varje pris, för endast därvid kan vi få ett tillräckligt ekonomisk utrymme att lösa den växande mängd problem som mänskligheten befinner sig i. Därtill kommer att vi i stigande grad uppfattar teknologins nyskapelser, alltifrån internets virtuella världar till de nya självrenande nanoteknologiska ytskikten, som något som i sig självt har en betydelsefull och befriande kvalitet. Vi har blivit så mentalt och fysiskt beroende av tekniska hjälpmedel och av en obegränsad tillgång på energi att vi har svårt att föreställa oss hur vi skulle kunna leva utan. Ja, ibland kan man till och med få intrycket att det är teknologin som håller oss vid liv, som vore vi astronauter som befann oss på en främmande och livsfientlig planet. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 118

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Sommerhilsen fra Terje Bongard

Noen tanker:

Nesten halvparten under 30 år kommer ikke til å stemme i høst. Individet i storsamfunnet er fremmedgjort: Følelsen av å ha innflytelse er liten, avstanden opp kjennes utenfor følelsesregisteret. Avisene i dag fokuserer på at om man ikke stemmer, så har man ingen innflytelse. Spørsmålet er bare om forskjellen ville bli så stor om vi smurte 50 % mer stemmer ut over dagens partilandskap. Blir framtiden mer bærekraftig av det? Blir følelsen av innflytelse større?


Det påligger folk med kunnskaper et svært ansvar nå. Framtidas livsnødvendigheter, omsetningen i de store systemene som gjenskaper og omsetter luft, vann, jord, klima og næring, selve livsveven er i ferd med å knekkes. Ikke bare mat og klær, også helse og livskvalitet, trygghet, konflikter mellom individer, regioner og land ligger i potten. Biomangfold er en sikkerhet vi trenger for å holde sykdommer i sjakk, matproduksjon oppe og livskvalitet levende. Du ser tegna rundt deg hele tiden. Det er en håndfull arter som …

Village Towns

Vandana Shiva from Sustainable Cities™ on Vimeo.

Vandana Shiva, an internationally recognized Indian activist and philosopher, explains that planning for the human being rather than the automobile can liberate space and create community within a city. In her opinion, a sustainable city should operate as a self-reliant and self-sufficient cluster of villages.

Naturmaterialen åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet

Syntetiska material kan till exempel omedelbart verka snygga och praktiska. Teflon, goretex och de många nya nanoimpregneringsämnena är kända för deras otroliga förmåga att avvisa vatten, fett och smuts, men den avvisande kvaliteten verkar också gälla mer generellt för de syntetiska materialens estetiska verkan. Det finns ofta en endimensionalitet i materialen, som gör dem starkt monotona i större mängder. Syntetiska material åldras dessutom i allmänhet med mycket lite behag. Från det ögonblick de börjar mista sin industriella glans kommer de snabbt att likna avfall. Detta är helt motsatt hos naturmaterialen som ofta åldras på ett sätt så att de får en ny och kanske till och med ökad skönhet. Det är som om de rymmer en stor mängd upplagrad erfarenhet, som om detaljrikedomen först på allvar avslöjas i förfallsprocessen. Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 166