Saturday, June 23, 2012

Som vore vi astronauter på en främmande och livsfientlig planet

Den ekologiska medvetenheten kan emellertid först bli till en rörelse av verklig betydelse när vi lyckas vrida oss fria ur den gigantiska maskin som idag behärskar våra liv. Mänskligheten är offer för rädsla och propaganda. Vi har överbevisats om att den konstanta teknologiska utvecklingen och ekonomiska tillväxten är vår enda räddning från ett liv i nöd och lidande. Det underförstådda meddelandet är att vi befinner oss i en permanent stridszon. Konsumtionen och den fria marknaden skall främjas till varje pris, för endast därvid kan vi få ett tillräckligt ekonomisk utrymme att lösa den växande mängd problem som mänskligheten befinner sig i. Därtill kommer att vi i stigande grad uppfattar teknologins nyskapelser, alltifrån internets virtuella världar till de nya självrenande nanoteknologiska ytskikten, som något som i sig självt har en betydelsefull och befriande kvalitet. Vi har blivit så mentalt och fysiskt beroende av tekniska hjälpmedel och av en obegränsad tillgång på energi att vi har svårt att föreställa oss hur vi skulle kunna leva utan. Ja, ibland kan man till och med få intrycket att det är teknologin som håller oss vid liv, som vore vi astronauter som befann oss på en främmande och livsfientlig planet. – Skönhetens Befrielse av Morten Skriver, s. 118
Har vi blitt lik astronauter på vår egen planet? Foto: Bandgirl807

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...